Podnebna politika

Vzroki podnebnih sprememb

Človek s svojimi dejavnostmi vse bolj posega tudi v podnebne in temperaturne razmere na Zemlji, najbolj s sežiganjem in kurjenjem fosilnih goriv, krčenjem deževnega gozda in živinorejo.

Pri tem se namreč v ozračje sproščajo ogromne količine toplogrednih plinov, ki skupaj z naravno prisotnimi še povečujejo učinek tople grede in posledično segrevanje ozračja.

Toplogredni plini

Nekateri plini v zemeljskem ozračju učinkujejo podobno kot stekleni rastlinjak: zadržijo sončno toploto in preprečijo, da bi se razgubila nazaj v vesolje.

Številni teh plinov nastajajo naravno, toda zaradi človekove dejavnosti se povečuje koncentracija nekaterih v ozračju, in sicer:

  • ogljikovega dioksida (CO2)
  • metana
  • dušikovega oksida
  • fluoriranih plinov

CO2je toplogredni plin, ki se najpogosteje sprošča pri dejavnostih človeka in povzroča 63 % globalnega segrevanja, ki je posledica človekovega vpliva. V ozračju ga je zdaj za 40 % več kot na začetku industrijske dobe.  

Pri drugih toplogrednih plinih so količine izpustov sicer manjše, zato pa ti plini še uspešneje zadržujejo toploto kot CO2, nekateri med njimi tudi tisočkrat bolj. Metan povzroči 19 % globalnega segrevanja kot posledice človekove dejavnosti, dušikov oksid 6 %.

Vzroki za povečanje izpustov

  • Pridobivanje energije iz premoga, nafte in plina: pri tem nastajata ogljikov dioksid in dušikov oksid.
  • Krčenje gozdov (deforestacija): drevesa pripomorejo k uravnavanju podnebja, saj iz ozračja vsrkavajo CO2. S sečnjo dreves to naravno uravnavanje porušimo, ogljik, ki je shranjen v drevesnih deblih, pa se sprosti v ozračje in še poveča toplogredni učinek.
  • Širjenje živinoreje: krave in ovce pri prežvekovanju in prebavljanju hrane sproščajo ogromne količine metana.
  • Gnojila, ki vsebujejo dušik: sprošča se dušikov oksid.
  • Fluorirani plini: so izredno močen dejavnik segrevanja podnebja, tudi 23 000-krat močnejši kot CO2. Na srečo so količine njihovih izpustov manjše, zaradi predpisov EU se ti plini tudi vse manj uporabljajo.

Globalno segrevanje

elektrarne in industrijski obrati so glavni viri emisij CO2

Povprečna globalna temperatura ozračja je zdaj za 0,85º C višja kot ob koncu 19. stoletja. Vsako med zadnjimi tremi desetletji je bilo toplejše od kateregakoli desetletja v preteklosti, odkar so leta 1850 začeli beležiti temperature.

Po ugotovitvah vodilnih podnebnih strokovnjakov na svetu so človekove dejavnosti skoraj zagotovo glavni vzrok segrevanja podnebja, ki je opazno od sredine 20. stoletja.

V primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi se lahko sedanja temperatura ozračja dvigne za največ 2° C. Če bomo to najvišjo zgornjo mejo presegli, nam po mnenju znanstvenikov grozijo nevarne in verjetno katastrofalne spremembe globalnega okolja. Mednarodna skupnost se je zato dogovorila, da je treba segrevanje ozračja zadržati pod 2° C.

Links
Želene informacije so na voljo v naslednjih jezikih:English (en)