Opatrenia na ochranu klímy

Príčiny zmeny klímy

Ľudia vo zvýšenej miere vplývajú na klímu a teplotu Zeme spaľovaním fosílnych palív, vyrubovaním dažďových lesov a chovom hospodárskych zvierat.

Tieto činnosti pridávajú obrovské množstvo skleníkových plynov k tým, ktoré sa prirodzene vyskytujú v atmosfére, čím sa zvyšuje účinok skleníkových plynov a globálne otepľovanie.

Skleníkové plyny

Niektoré plyny v zemskej atmosfére pôsobia ako skleníkové sklo – zachytávajú slnečné teplo a zabraňujú jeho úniku naspäť do vesmíru.

Mnohé z týchto plynov sa vyskytujú prirodzene, ale ľudská činnosť zvyšuje koncentrácie niektorých z nich v atmosfére, najmä:

  • oxidu uhličitého (CO2),
  • metánu,
  • oxidu dusného,
  • fluórovaných plynov.

CO2je skleníkový plyn vznikajúci najčastejšie vplyvom ľudskej činnosti a na globálnom otepľovaní spôsobenom človekom sa podieľa 63 %. Jeho koncentrácia v atmosfére je v súčasnosti o 40 % vyššia ako v čase pred začiatkom industrializácie.  

Ďalšie skleníkové plyny sa uvoľňujú v menších množstvách, ale teplo zachytávajú oveľa účinnejšie ako CO2 a v niektorých prípadoch je ich efekt tisíckrát vyšší. Metán sa podieľa 19 % na globálnom otepľovaní spôsobenom človekom, oxid dusný 6 %.

Príčiny rastúcich emisií

  • Spaľovaním uhlia, ropy a plynu vzniká oxid uhličitý a oxid dusný.
  • Výrub lesov (odlesňovanie). Stromy pomáhajú regulovať klímu pohlcovaním CO2 z atmosféry. Vyrubovaním stromov sa tak stráca ich prínos a uhlík uložený v stromoch sa uvoľňuje do atmosféry, čím sa zosilňuje skleníkový efekt.
  • Zvyšovanie chovu hospodárskych zvierat. Kravy a ovce pri trávení potravy produkujú veľké množstvo metánu.
  • Hnojivá obsahujúce dusík produkujú emisie oxidu dusného.
  • Fluórované plyny majú veľmi silný vplyv na otepľovanie, ktorý je až 23 000-krát väčší ako v prípade CO2. Našťastie sa tieto plyny uvoľňujú v menších množstvách a vďaka nariadeniam EÚ sa ich množstvo postupne znižuje.

Globálne otepľovanie

elektrárne a ďalšie priemyselné zariadenia sú hlavnými producentmi CO2

Priemerná celosvetová teplota je v súčasnosti o 0,85ºC vyššia ako na konci 19. storočia. Tri uplynulé desaťročia boli teplejšie ako všetky predchádzajúce desaťročia od roku 1850, v ktorom sa začali viesť záznamy.

Najlepší vedci v oblasti klímy sa domnievajú, že ľudská činnosť ja takmer určite hlavnou príčinou otepľovania pozorovaného od polovice 20. storočia.

Zvýšenie teploty o 2 °C v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou je podľa vedcov prahová hodnota, ktorej prekročenie predstavuje oveľa väčšie riziko, že dôjde k nebezpečným a možno až katastrofickým zmenám v globálnom prostredí. Z tohto dôvodu medzinárodné spoločenstvo uznalo potrebu udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2°C.

Links
Informácie, ktoré hľadáte, sú dostupné v týchto jazykoch:English (en)