Politici climatice

Cauzele schimbărilor climatice

Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor tropicale și creșterea animalelor.

Aceste activități generează cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală.

Gazele cu efect de seră

Unele gaze din atmosfera Pământului se comportă ca pereții unei sere - captează și rețin căldura soarelui, astfel încât aceasta nu mai este eliberată înapoi spațiu.

Multe dintre acestea sunt prezente în mod natural în atmosferă, însă activitatea umană a dus la creșterea concentrației unora dintre ele, în special a:

  • dioxidului de carbon (CO2)
  • metanului
  • protoxidului de azot
  • gazelor fluorurate

CO2-ul este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea de activitățile umane, fiind responsabil în proporție de 63 % de încălzirea globală cauzată de om. Concentrația sa în atmosferă este în prezent cu 40 % mai mare decât în perioada preindustrială.  

Alte gaze cu efect de seră sunt emise în atmosferă în cantități mai mici, însă captează și rețin căldura mai eficient decât CO2-ul, iar în unele cazuri sunt de mii de ori mai puternice. Metanul contribuie cu 19 % la încălzirea globală cauzată de om, iarprotoxidul de azot cu 6 %.

Cauzele creșterii emisiilor

  • Arderea cărbunelui, petrolului și gazelor generează dioxid de carbon și protoxid de azot.
  • Tăierea pădurilor (despădurirea) Copacii contribuie la reglarea condițiilor climaterice absorbind CO2 din atmosferă. Prin urmare, atunci când sunt tăiați, acest efect benefic se pierde, iar dioxidul de carbon stocat de copaci este eliberat înapoi în atmosferă, accentuând efectul de seră.
  • Intensificarea creșterii animalelor Vitele și ovinele produc cantități mari de metan în timpul digestiei.
  • Îngrășămintele care conțin azot generează emisii de protoxid de azot.
  • Gazele fluorurate au un efect de încălzire foarte puternic, cu până la 23 000 de ori mai mare decât CO2-ul. Din fericire, acestea sunt eliberate în cantități mai mici, iar legislația UE prevede reducerea treptată a utilizării lor, până la eliminarea lor completă.

Încălzirea globală

Centralele termice și alte instalații industriale sunt principalele surse generatoare de CO2.

În prezent, temperatura medie globală este cu 0,85ºC mai ridicată decât la sfârșitul secolului 19. Fiecare din ultimele trei decenii a fost mai cald decât oricare alt deceniu precedent pentru care există înregistrări (respectiv din 1850 până în prezent).

Cei mai proeminenți experți în domeniul climei din lume consideră că activitățile umane sunt aproape sigur principala cauză a încălzirii globale observate de la mijlocul secolului 20.

O creștere cu 2°C a temperaturii față de perioada preindustrială este considerată de către oamenii de știință ca pragul dincolo de care există un risc mult mai ridicat să asistăm la schimbări climatice periculoase și potențial catastrofice la nivel global. Din acest motiv, comunitatea internațională a recunoscut necesitatea menținerii încălzirii globale sub pragul de 2 °C.

Links
Informaţiile căutate sunt disponibile în următoarele limbi:English (en)