Działania w dziedzinie klimatu

Przyczyny zmian klimatu

Polityka

Działalność człowieka – spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów deszczowych czy hodowla zwierząt gospodarskich – ma coraz większy wpływ na klimat i temperaturę na Ziemi.

W jej wyniku ilości gazów cieplarnianych naturalnie występujących w atmosferze ogromnie wrosły, a to wpłynęło na zwiększenie efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia.

Gazy cieplarniane

Niektóre gazy w atmosferze działają jak dach szklarni – wprawdzie przepuszczają energię słoneczną „do środka”, ale również zatrzymują część tego promieniowania.

Wiele z tych gazów występuje w warunkach naturalnych, jednak działalność człowieka wpływa na zwiększenie obecności niektórych spośród nich w atmosferze, a zwłaszcza:

  • dwutlenku węgla (CO2)
  • metanu
  • podtlenku azotu
  • fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym najczęściej powstającym w wyniku działalności człowieka. To właśnie on w 63 proc. odpowiada za globalne ocieplenie spowodowane działalnością przemysłową. Jego stężenie w atmosferze jest obecnie o 40 proc. wyższe niż przed wybuchem rewolucji przemysłowej.  

Inne gazy cieplarniane są emitowane w mniejszych ilościach, ale skuteczniej (czasami nawet tysiąc razy skuteczniej) niż CO2 zatrzymują ciepło. Metan odpowiada w 19 proc. za globalne ocieplenie spowodowane działalnością człowieka, a podtlenek azotu – w 6 proc.

Przyczyny wzrostu emisji

  • W wyniku spalania węgla, ropy i gazu powstaje dwutlenek węgla i podtlenek azotu.
  • Wycinanie lasów (wylesianie) – Drzewa pomagają regulować klimat poprzez pochłanianie CO2 z atmosfery. Kiedy są one wycinane, zmagazynowany w nich węgiel znów trafia do atmosfery, a to przyczynia się do efektu cieplarnianego.
  • Zwiększenie hodowli zwierząt gospodarskich – Krowy i owce produkują duże ilości metanu podczas trawienia.
  • Nawozy azotowe powodują emisje tlenków azotu.
  • Gazy fluorowane mają bardzo wysoką wydajność cieplną, aż do 23 tys. razy wyższą niż CO2. Na szczęście są one uwalniane w mniejszych ilościach, a przepisy UE ograniczają ich wykorzystanie.

Globalne ocieplenie

Elektrownie i inne zakłady przemysłowe emitują najwięcej CO2.

Średnia temperatura na Ziemi jest obecnie o 0,85 °C wyższa niż pod koniec XIX w. Od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1850 r. każda z trzech ostatnich dekad była cieplejsza od poprzedniej.

Wiodący klimatolodzy uważają, że od połowy XX w. działalność człowieka jest główną przyczyną ocieplenia klimatu.

Naukowcy są zdania, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Dlatego wspólnota międzynarodowa uzgodniła, że ​globalne ocieplenie powinno być utrzymywane na poziomie poniżej 2°C.

Linki
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)