Klimaat

Oorzaken van de klimaatverandering

De mens heeft een steeds grotere invloed op het klimaat en de temperatuur op aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige houtkap en veeteelt.

Hierdoor komen onnatuurlijk grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt en de opwarming van de aarde versnelt.

Broeikasgassen

Sommige gassen in de atmosfeer werken zoals het glas van een broeikas: ze houden de warmte van de zon vast, die daardoor niet meer de ruimte in kan.

Veel van deze gassen komen in de natuur voor, maar door toedoen van de mens nemen de concentraties in de atmosfeer toe. Het gaat vooral om:

  • kooldioxide (CO2)
  • methaan
  • distikstofoxide
  • gefluoreerde gassen

CO2 is het broeikasgas dat de mens het meest produceert en het veroorzaakt 63% van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. De concentratie in de atmosfeer is nu 40% hoger dan voor de industrialisering.  

Andere broeikasgassen komen in kleinere hoeveelheden vrij, maar houden de warmte nog meer vast dan CO2, soms duizenden malen zo sterk. Methaan is verantwoordelijk voor 19% van de door de mens veroorzaakte opwarming, distikstofoxide voor 6%.

Oorzaken van de toename van de uitstoot

  • Bij het verbranden van steenkool, olie en gas komen koolstofdioxide en distikstofoxide vrij.
  • Houtkap (ontbossing): Bomen helpen bij het regelen van het klimaat door CO2 uit de atmosfeer te absorberen. Dus als bossen worden gekapt, gaat dat effect verloren en komt de koolstof in de bomen vrij in de atmosfeer, waardoor het broeikaseffect wordt versterkt.
  • Steeds meer veeteelt: Koeien en schapen produceren grote hoeveelheden methaan, wanneer zij hun voedsel verteren.
  • Meststoffen met stikstof dragen bij tot de uitstoot van distikstofoxide.
  • Gefluoreerde gassen dragen sterk bij tot de opwarming, wel 23.000 keer meer dan CO2. Gelukkig nemen deze in kleinere hoeveelheden worden gebracht en worden ingevoerd door de verordening.

Opwarming van de aarde

energiecentrales en andere industriële installaties stoten de meeste CO2 uit

De gemiddelde temperatuur op aarde is momenteel 0,85°C hoger dan eind 19de eeuw. En de laatste drie decennia waren alle drie warmer dan alle voorgaande decennia sinds het begin van de metingen in 1850.

De belangrijkste klimaatwetenschappers ter wereld zijn ervan overtuigd dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de 20ste eeuw is veroorzaakt door de mens.

Als de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk met meer dan 2°C stijgt, kan dat volgens die wetenschappers leiden tot gevaarlijke en zelfs rampzalige veranderingen van het milieu wereldwijd. Daarom is de internationale gemeenschap het erover eens dat de opwarming van de aarde onder de 2°C moet worden gehouden.

Links
Deze informatie is beschikbaar in de volgende talen:English (en)