Klimato politika

Klimato kaitos priežastys

Žmogus, degindamas iškastinį kurą, kirsdamas atogrąžų miškus ir užsiimdamas gyvulininkyste, vis labiau veikia klimatą ir vidutinę atmosferos temperatūrą.

Dėl šios veiklos į atmosferą išsiskiria didžiulis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių ten ir taip susidaro dėl natūralių procesų, todėl stiprėja šiltnamio efektas ir spartėja visuotinis atšilimas.

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Kai kurios dujos Žemės atmosferoje veikia panašiai, kaip stiklinės šiltnamio sienelės, sulaikydamos saulės skleidžiamą šilumą ir neleisdamos jai išsisklaidyti į kosmosą.

Daugelis šių dujų dalis susidaro natūraliu būdu, tačiau dėl žmogaus veiklos didėja kai kurių dujų koncentracija, visų pirma:

  • anglies dioksido (CO2),
  • metano,
  • diazoto oksido,
  • fluorintų dujų.

CO2tai šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios paprastai susidaro dėl žmogaus veiklos. Jos sukelia 63 % dėl žmogaus veiklos vykstančio atšilimo. Jų koncentracija atmosferoje šiuo metu yra 40 % didesnė nei tuo metu, kai prasidėjo industrializacija.  

Kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama mažiau, bet jos sulaiko šilumą daug efektyviau nei CO2, o kai kuriais atvejais jų poveikis yra tūkstančius kartų didesnis. Dėl metano vyksta 19 % žmogaus sukeliamo visuotinio atšilimo, o dėl diazoto oksido – 6 %.

Išmetamo dujų kiekio didėjimo priežastys

  • Deginant anglis, naftą ir dujas susidaro anglies dioksidas ir diazoto oksidas.
  • Iškertami miškai (miškų naikinimas). Medžiai padeda reguliuoti klimatą, nes jie iš atmosferos sugeria CO2. Todėl, juos iškirtus, teigiamas poveikis prarandamas, o medžiuose susikaupęs anglies dioksidas vėl išskiriamas į atmosferą ir sustiprina šiltnamio efektą.
  • Gyvulininkystės plėtra. Karvės ir avys, virškindamos pašarą, išskiria didelį kiekį metano.
  • trąšų, kuriose yra azoto, į atmosferą išsiskiria diazoto oksidas.
  • Fluorintos dujos itin skatina visuotinį atšilimą, jų poveikis yra iki 23 000 kartų didesnis nei CO2. Laimei, jų išskiriama mažiau, o dėl ES priimtų reglamentų pramonėje jų palaipsniui atsisakoma.

Visuotinis atšilimas

elektrinės ir kiti pramonės objektai yra didžiausi teršėjai anglies dioksidu

Dabartinė vidutinė atmosferos temperatūra yra 0,85 ºC aukštesnė nei XIX a. pabaigoje. Visi pastarieji trys dešimtmečiai buvo šiltesni negu bet kuris ankstesnis dešimtmetis nuo 1850 m., kai buvo pradėta registruoti vidutinė temperatūra.

Žymiausių pasaulio klimatologų nuomone, žmogaus veikla beveik be jokių abejonių yra pagrindinė atšilimo, registruojamo nuo XX a. vidurio, priežastis.

Mokslininkų nuomone, vidutinės atmosferos temperatūros padidėjimas 2 °C, palyginti su ikipramonine epocha, yra ta riba, kurią peržengus itin padidėja rizika, kad prasidės pavojingi ir galbūt katastrofiški pasaulio aplinkos pokyčiai. Todėl tarptautinė bendruomenė pripažino būtinybę siekti, kad visuotinis atšilimas nebūtų didesnis nei 2 °C.

Links
Jūsų ieškoma informacija pateikiama šia (-iomis) kalba (-omis):English (en)