Ilmastotoimet

Ilmastonmuutoksen syyt

Ihmisen toiminta, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttö, sademetsien hakkuu ja kotieläintuotanto, vaikuttavat yhä voimakkaammin ilmastoon ja sen lämpötilaan.

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt lisäävät suuresti ilmakehässä luonnostaan esiintyvien kasvihuonekaasujen määrää ja vauhdittavat maapallon ilmaston lämpenemistä.

Kasvihuonekaasut

Jotkin maapallon ilmakehän kaasut toimivat kasvihuoneen lasin tavoin: ne estävät auringon lämpösäteilyn pääsyä takaisin avaruuteen.

Ilmakehässä esiintyy luonnostaan monia kasvihuonekaasuja, mutta ihmisen toiminta lisää niiden määrää. Erityisesti seuraavien kaasujen määrä on lisääntynyt:

  • hiilidioksidi (CO2)
  • metaani
  • typpioksiduuli
  • fluorikaasut.

Hiilidioksidi on yleisin ihmisen toiminnassa syntyvä kasvihuonekaasu. Siitä johtuu 63 % ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt 40 % suurempi kuin ennen teollistumisen alkua.  

Muita kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään pienempiä määriä, mutta ne estävät lämmön karkaamista paljon tehokkaammin kuin hiilidioksidi, joissakin tapauksissa jopa tuhansia kertoja tehokkaammin. Metaanin osuus ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on 19 %, typpioksiduulin 6 %.

Päästöjen lisääntymisen syyt

  • Hiilen, öljyn ja kaasun poltosta syntyy hiilidioksidia ja typpioksiduulia.
  • Metsien hävitys: puut vaikuttavat ilmaston säätelyyn sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä. Kun metsää kaadetaan, sen hyödyllinen vaikutus häviää, ja puihin sitoutunut hiili joutuu takaisin ilmakehään, mikä lisää kasvihuoneilmiötä.
  • Kotieläintuotannon lisääntyminen: lehmät ja lampaat tuottavat ruoansulatuksensa yhteydessä runsaasti metaania.
  • Typpeä sisältävät lannoitteet tuottavat typpioksiduulipäästöjä.
  • Fluorikaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus on erittäin voimakas, jopa 23 000 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin. Näitä kaasuja pääsee ilmakehään kuitenkin pienempiä määriä, ja niitä pyritään leikkaamaan EU-lainsäädännöllä.

Ilmaston lämpeneminen

Voimalaitokset ja muu teollisuus ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde

Maapallon ilmaston keskilämpötila on nykyisin 0,85 ºC korkeampi kuin 1800-luvun lopussa. Viimeksi kuluneet kolme vuosikymmentä ovat olleet lämpimämpiä kuin yksikään edeltävä vuosikymmen sitten 1850-luvun, jolloin lämpötilan tilastointi aloitettiin.

Maailman johtavien ilmastotutkijoiden mukaan ihmisen toiminta on ilmeisen varmasti tärkein syy 1900-luvun puolivälin jälkeen havaittuun ilmaston keskilämpötilan nousuun.

Tutkijat arvioivat, että jos ilmasto lämpenee enemmän kuin 2 °C esiteolliseen kauteen verrattuna, maailman ympäristön tila voi muuttua vaarallisella tavalla ja mahdollisesti katastrofaalisin seurauksin. Tämän vuoksi kansainvälinen yhteisö on yhtä mieltä siitä, että ilmaston lämpeneminen olisi pidettävä alle 2 °C:ssa esiteollisesta tasosta.

Links
Hakemasi sivu/asiakirja on saatavana seuraavilla kielillä:English (en)