Klima

Årsager til klimaforandringerne

Mennesket påvirker i større og større grad vores klima og jordens temperatur ved at brænde fossile brændstoffer, fælde regnskovene og avle husdyr.

Dermed tilføjer vi store mængder drivhusgasser til dem, der findes naturligt i atmosfæren, hvilket øger drivhusgaseffekten og den globale opvarmning.

Drivhusgasser

Visse gasser i jordens atmosfære fungerer lidt som glasset i et drivhus ved at holde på varmen og forhindre den i at sive tilbage ud i rummet.

Mange af disse gasser findes naturligt, men menneskets aktivitet øger mængderne af visse af disse gasser i atmosfæren. Det gælder især:

  • karbondioxid (CO2)
  • metan
  • dinitrogenoxid
  • fluorholdige gasser

CO2er den mest almindelige drivhusgas fra menneskelig aktivitet og er ansvarlig for 63 % af den menneskeskabte globale opvarmning. Koncentration deraf i atmosfæren er i øjeblikket 40 % højere, end den var inden industrialiseringen.  

Andre drivhusgasser udledes i mindre mængder, men de holder meget mere på varmen end CO2, og de er i visse tilfælde tusinder gange stærkere. Metan er ansvarlig for 19 % af den menneskeskabte globale opvarmning og dinitrogenoxid for 6 %.

Årsager til øgede udledninger

  • Ved forbrænding af kul, olie og gas produceres der kuldioxid og dinitrogenoxid.
  • Fældning af skov (skovrydning). Træer hjælper med at regulere klimaet ved optage CO2 fra atmosfæren. Når de fældes, mister vi den gavnlige effekt, og den kuldioxid, der er oplagret i træerne, frigives til atmosfæren og bidrager dermed til drivhusgaseffekten.
  • Øget husdyravl. Køer og får producerer store mængder metan, når de fordøjer deres mad.
  • Gødning, som indeholder nitrogen, udleder dinitrogenoxid.
  • Fluorholdige gasser har en meget stærk opvarmende virkning, som er op til 23 000 gange større end ved CO2. De frigives dog heldigvis i mindre mængder og er ved at blive udfaset gennem EU-lovgivningen.

Global opvarmning

Kraftværker og andre industrianlæg er de største udledere af CO2.

I øjeblikket er den globale gennemsnitstemperatur 0,85ºC højere, end den var i slutningen af det 19. århundrede. Hvert af de seneste tre årtier har været varmere end nogen foregående årtier, siden man begyndte at registrere i 1850.

Verdens førende klimaforskere mener, at menneskelig aktivitet næsten helt sikkert er den primære årsag til den opvarmning, vi har registreret siden midten af det 20. århundrede.

Forskerne anser en stigning på 2°C i forhold til temperaturen før industrialiseringen som en tærskel, over hvilken der er en meget større risiko for farlige og muligvis katastrofale ændringer af det globale miljø. Derfor har det internationale samfund anerkendt behovet for at holde opvarmningen under 2°C.