Opatření v oblasti klimatu

Příčiny změny klimatu

Dopad lidské činnosti na klimatické podmínky na naší planetě, včetně průměrných teplot, se neustále stupňuje, ať již se jedná o spotřebu fosilních paliv, těžbu dřeva v deštných pralesích nebo intenzivnější chov hospodářských zvířat.

Tím vzniká obrovské množství skleníkových plynů, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují skleníkový efekt, a v důsledku toho i globální oteplování.

Skleníkové plyny

Některé plyny v zemské atmosféře se chovají trochu jako skleněné tabulky skleníku - zadržují sluneční teplo a nedovolují mu uniknout ven, v tomto případě zpět do vesmíru.

Mnohé z těchto plynů se v přírodě běžně vyskytují, nicméně v důsledku lidské činnosti se koncentrace některých z nich v atmosféře zvýšila. Jedná se zejména o tyto plyny:

  • oxid uhličitý (CO2)
  • methan
  • oxid dusný
  • fluorované plyny

Nejběžnějším skleníkovým plynem, který v důsledku lidské činnosti vzniká, je CO2. Ten je odpovědný za 63 % globálního oteplování způsobeného člověkem. Jeho koncentrace v ovzduší je v současné době o 40 % vyšší, než tomu bylo na počátku industrializace.  

Ostatní skleníkové plyny jsou emitovány v nižším množství, ale zato zachycují teplo mnohem účinněji než CO2, v některých případech i tisícinásobně. Methan má na svědomí 19 % globálního oteplování způsobeného lidskou činností, oxid dusný se podílí 6 %.

Příčiny nárůstu emisí

  • Při spalování černého uhlí, ropy a zemního plynu vzniká oxid uhličitý a oxid dusný.
  • Kácení lesů Stromy pohlcují CO2 z atmosféry a pomáhají tak regulovat podnebí. Odlesňováním se tento účinek vytrácí a do atmosféry se dostává mnohem více oxidu uhličitého, čímž se skleníkový efekt umocňuje.
  • Intenzivnější chov hospodářských zvířat Krávy a ovce vyprodukují při trávení velké množství methanu.
  • Hnojiva s obsahem dusíku emitují oxid dusný.
  • Fluorované plyny způsobují silný skleníkový efekt, a to až 23 000krát silnější než CO2. Naštěstí jsou uvolňovány v menším množství a na základě předpisů EU budou postupně zcela vyřazeny.

Globální oteplování

power plants and other industry installations are the main CO2 emitters

Současná průměrná globální teplota je o 0,85ºC vyšší než ke konci 19. století. Teplotní záznamy se vedou již od roku 1850, přičemž za poslední tři desetiletí teplota stabilně stoupá.

Podle světových odborníků na otázky klimatu je příčinnou oteplování pozorovaného od poloviny 20. století téměř s jistotou lidská činnost.

Vědci rovněž tvrdí, že pokud se průměrná globální teplota zvýší o více než 2°C v porovnání s teplotou v předindustriálním období, znamenalo by to mnohem vyšší riziko, že nastanou nebezpečné a možná dokonce katastrofické změny v životním prostředí. Z tohoto důvodu se mezinárodní společenství shodlo na nezbytnosti udržet oteplování pod hranicí 2°C.