Politici climatice

Ce facem

Direcția Generală Politici Climatice (DG CLIMA) se află în avangarda eforturilor depuse de Comisia Europeană pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel european și internațional.

Misiune

  • Elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor climatice
  • Asumarea rolului de lider în negocierile internaționale privind clima
  • Implementarea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)
  • Monitorizarea emisiilor naționale de către statele membre UE
  • Promovarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și a măsurilor de adaptare

Politici

Elaborăm și punem în aplicare politici rentabile pentru a ajuta UE să își îndeplinească obiectivele climatice pentru 2020, 2030 și perioada următoare. Punem un accent deosebit pe politicile vizând:

De asemenea, ne asigurăm că schimbările climatice sunt luate în considerare în toate celelalte politici ale UE și că măsurile de adaptare vor reduce vulnerabilitatea UE la efectele schimbărilor climatice.

Negocieri internaționale

Conducem grupurile de lucru ale Comisiei în negocierile internaționale privind schimbările climatice și substanțele care diminuează stratul de ozon și coordonăm parteneriatele bilaterale și multinaționale încheiate cu țări din afara UE în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii

Implementăm schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și promovăm legăturile dintre aceasta și alte sisteme similare, cu scopul ultim de a crea o piață globală pentru comercializarea carbonului.

Emisii naționale

Monitorizăm modul în care statele membre ale UE își îndeplinesc obiectivele naționale în sectoare care nu intră în sfera de acoperire a sistemului EU ETS („Decizia de partajare a eforturilor”).

Tehnologie și adaptare

Promovăm dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon și implementarea unor măsuri de adaptare, precum:

În acest scop, elaborăm cadre de reglementare pentru a orienta dezvoltarea acestor tehnologii și oferim sprijin financiar

Cum suntem organizați

DG CLIMA numără aproximativ 220 de angajați. Direcția a fost înființată în 2010, schimbările climatice fiind gestionate anterior de DG Mediu.