Klimatska politika

Što radimo

Glavna uprava za klimatsku politiku (GU CLIMA) predvodi djelovanje Europske komisije u suočavanju s klimatskim promjenama na razini EU-a i međunarodnoj razini.

Misija

  • oblikovanje i provedba klimatskih politika i strategija
  • vodeća uloga u međunarodnim pregovorima o klimi
  • primjena sustava za trgovanje emisijama EU-a (EU ETS)
  • nadzor nacionalnih emisija koji provode države članice EU-a
  • poticanje uvođenja tehnologija s niskim razinama emisije ugljika i mjera prilagodbe

Politike

Oblikujemo i primjenjujemo ekonomične politike EU-a za ostvarivanje klimatskih ciljeva za 2020., 2030. i razdoblje nakon toga, posebno u pogledu:

Osim toga, osiguravamo da se klimatske promjene uzimaju u obzir u svim ostalim politikama EU-a te da se mjerama prilagodbe ostvari smanjenje izloženosti EU-a učincima klimatskih promjena.

Međunarodni pregovori

Predvodimo radne skupine Komisije u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama i tvarima koje oštećuju ozonski sloj te koordiniramo bilateralna i multilateralna partnerstva u području klimatskih promjena s državama koje nisu članice EU-a.

Sustav trgovanja emisijama

Primjenjujemo sustav za trgovanje emisijama EU-a (EU ETS) i potičemo njegovo povezivanje s drugim sustavima za trgovanje emisijama ugljika u cilju ostvarivanja svjetskog tržišta za trgovanje emisijama ugljika.

Nacionalne emisije

Nadziremo kako države članice EU-a provode svoje nacionalne ciljeve u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om EU-a („Odluka o zajedničkom naporu”).

Tehnologija i prilagodbe

Potičemo razvoj tehnologija s niskim razinama emisije ugljika i mjera prilagodbe, uključujući:

To ostvarujemo izradom regulatornih okvira za uvođenje tih tehnologija i pružanjem financijske potpore

Organizacija

Glavna uprava za klimatsku politiku ima otprilike 220 zaposlenika. Osnovana je 2010. godine, a prije toga je područjem klimatskih promjena upravljala Glavna uprava Komisije za okoliš.