Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Združeno kraljestvo