Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Malta