Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Luksemburga