Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 19-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Grundläggande principer för internationella tvistemålsrättegångar?

American Law Institute English och UNIDROIT English - français (Internationella privaträttsinstitutet) arbetar tillsammans med att utforma grundläggande principer för internationella tvistemålsrättegångar. Syftet är att utarbeta förslag på rättegångsregler som länder kan använda som modell för lösning av tvister om internationella transaktioner.

I förslaget konstateras att harmoniseringen av rättegångsregler inte alls har kommit lika långt som harmoniseringen av andra rättsregler, men att den är genomförbar. Förslaget är inte direkt inriktat på förenklade och påskyndade förfaranden, men många av de frågor som tas upp där är av betydelse för den frågan.

Referensdokument

 • UNIDROIT Fundamental Principles of Transnational Civil Procedure English

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Senaste uppdatering: 19-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket