Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 19-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Základné princípy medzinárodného civilného konania

American Law Institute English a UNIDROIT English - français (Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva) v súčasnosti spolupracujú na vypracovaní „Základných princípov medzinárodného civilného konania“. Tento projekt sa snaží vypracovať procedurálne pravidlá, ktoré môže krajina prijať na rozhodovanie sporov v oblasti medzinárodných transakcií.

V tomto návrhu sa zdôrazňuje, že zladenie procesného práva zaznamenalo oveľa menší pokrok ako zladenie hmotného práva, ale že zladenie je možné aj v procesných veciach. Hoci sa návrh netýka priamo zjednodušených a zrýchlených konaní, mnoho procesných vecí, ktorými sa zaoberá, sú pre tieto konania dôležité.

Referenčné dokumenty

 • Základné zásady medzinárodného civilného konania English UNIDROIT

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

Posledná úprava: 19-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo