Komisja Europejska > EJN > Postępowanie uproszczone i przyspieszone > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie uproszczone i przyspieszone - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Podstawowe Zasady Międzynarodowego Postępowania Cywilnego

Instytut Prawa Amerykańskiego English oraz UNIDROIT Englishfrançais (Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego) pracują obecnie nad wypracowaniem „Podstawowych Zasad Międzynarodowego Postępowania Cywilnego”. Projekt ten jest próbą opracowania zasad proceduralnych, które dany kraj mógłby przyjąć w celu rozstrzygania sporów wynikających z transakcji międzynarodowych.

Projekt podkreśla, iż w zakresie harmonizacji prawa procesowego osiągnięto znacznie mniejszy postęp niż w dziedzinie prawa materialnego, ale że istnieje również możliwość harmonizacji w dziedzinie spraw proceduralnych. Choć projekt nie zajmuje się bezpośrednio kwestią procedur uproszczonych i przyspieszonych, wiele kwestii proceduralnych, którymi zajmuje się projekt, jest istotnych z punktu widzenia tych procedur.

Dokumenty źródłowe

 • Podstawowe Zasady Międzynarodowego Postępowania Cywilnego UNIDROIT English

« Postępowanie uproszczone i przyspieszone - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania