Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 19-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Tarptautinio civilinio proceso pagrindai

Amerikos teisės institutas English ir UNIDROIT Englishfrançais (Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas) šiuo metu kartu rengia „Tarptautinio civilinio proceso pagrindus“. Šio projekto tikslas – parengti proceso taisykles, kurias šalis galėtų taikyti nagrinėjant teisinius ginčus dėl tarptautinių sandorių.

Dokumento projekte pažymima, kad derinant proceso teisę buvo padaryta kur kas mažesnė pažanga negu derinant materialinę teisę, tačiau proceso teisės srityje šias normas taip pat galima suderinti. Nors projekte supaprastintos ir paspartintos procedūros tiesiogiai nesvarstomos, daugelis jame nagrinėjamų procesinių dalykų yra susiję su šiomis procedūromis.

Susiję dokumentai

 • UNIDROIT Tarptautinio civilinio proceso pagrindai English

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

Naujausia redakcija: 19-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė