Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 19-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Riikidevahelise tsiviilmenetluse põhimõtted

Ameerika Õigusinstituut English and UNIDROIT Englishfrançais (Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut) viimistlevad hetkel üheskoos „Riikidevahelisi tsiviilmenetluse põhimõtteid”. Projekti eesmärk on töötada välja menetluseeskirjad, mida riik võib kasutada rahvusvaheliste tehingutega seoses tekkinud erimeelsuste lahendamiseks.

Eelnõus rõhutatakse, et menetlusõiguse ühtlustamine on edenenud palju visamalt kui materiaalõiguse ühtlustamine, kuid et ühtlustamine on võimalik ka kohtumenetluse küsimustes. Ehkki eelnõu ei käsitle otseselt ei liht- ega kiirmenetlust, on paljud eelnõus toodud kohtumenetlusega seonduvad teemad nende menetlustega seotud.

Soovitavad dokumendid

 • UNIDROIT’ riikidevahelise tsiviilmenetluse põhimõtted English

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

Viimati muudetud: 19-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik