Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Θεμελιώδεις Αρχές μιας Υπερεθνικής Πολιτικής Δικονομίας ;

Το Aμερικανικό Ινστιτούτο Δικαίου English και το UNIDROIT English - français (το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου) συνεργάζονται σήμερα για την εκπόνηση "Θεμελιωδών Αρχών Υπερεθνικής Πολιτικής Δικονομίας". Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η κατάρτιση σχεδίου δικονομικών κανόνων τους οποίους θα μπορούσε να υιοθετήσει μια χώρα για την εκδίκαση διαφορών που ανακύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές.

Στο σχέδιο υπογραμμίζεται ότι η εναρμόνιση του δικονομικού δικαίου έχει σημειώσει πολύ μικρότερη πρόοδο από την εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου, αλλά ότι είναι δυνατόν να υπάρξει εναρμόνιση και σε δικονομικά θέματα. Παρόλο που το σχέδιο δεν αφορά άμεσα τις απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες, πολλά από τα δικονομικά ζητήματα που θίγει επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές.

Έγγραφα αναφοράς

 • Θεμελιώδεις Αρχές Υπερεθνικής Πολιτικής Δικονομίας του UNIDROIT English

« Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο