Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > International ret

Seneste opdatering : 19-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Grundlæggende principper for tværnationale retsplejeregler?

American Law Institute English og UNIDROIT English - français (Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten) samarbejder for øjeblikket om udarbejdelse af "Grundlæggende principper for tværnationale retsplejeregler". Projektet sigter på at udarbejde retsplejeregler, som et land kan vedtage med henblik på afgørelse af tvister med rod i internationale transaktioner.

Det understreges i udkastet, at harmoniseringen af retsplejereglerne er langt mindre fremskreden i forhold til de materielle regler, men at harmonisering også er muligt på retsplejeområdet. Selv om udkastet ikke direkte omhandler forenklede og hurtige procedurer, har flere af de procedurespørgsmål, der behandles, relevans også for sådanne procedurer.

Referencedokumenter

 • UNIDROIT Grundlæggende principper i tværnationale retsplejeregler English

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

Seneste opdatering : 19-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige