Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki

Zadnja sprememba: 17-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Posebni postopki vam morda lahko pomagajo doseči preprostejšo in hitrejšo izdajo sodne odločbe

Če sprožite pravne postopke, sodišče, ki odloča v vaši zadevi, upošteva celo vrsto pravil. Namen teh pravil je zagotoviti, da ima vsaka stranka enake možnosti predstavitve celotne zadeve pred sodiščem in da sodnik pri svojih odločitvah uporablja načelo pravičnega sojenja. Vseeno pa je večina držav članic uvedla poenostavljene in pospešene postopke, za katere se ta pravila ublažijo v dveh glavnih primerih: prvič, kadar zoper tožbeni zahtevek ne ugovarja tožena stranka (npr. tako imenovani postopki za „plačilni nalog“), in drugič, kadar je vrednost zahtevka pod določenim pragom (tako imenovani postopki „sporov majhne vrednosti“).

Poenostavitev pravil je povezana z vsemi stopnjami postopka, npr. pravila, ki določajo obliko, v kateri mora biti vložen tožbeni zahtevek, ter ali potrebujete odvetnika ali ne. Tudi pravila, ki določajo rok, v katerem morata stranki predstaviti svoje argumente, v zvezi s potrebo po obvezni obravnavi ali načinom pridobivanja dokazov, so poenostavljena. To velja tudi za pravila v zvezi z morebitno poravnavo, vprašanjem, katera stranka mora plačati stroške postopkov po izreku sodne odločbe, in možnostjo pritožbe zoper sodno odločbo.

Vse države članice poskušajo rešiti vprašanje pospešene izterjave nespornih tožbenih zahtevkov. V nekaterih državah so zamudne sodbe glavna procesna sredstva za obvladovanje nespornih tožbenih zahtevkov. Vseeno pa je večina držav članic uvedla tako imenovani postopek za „plačilni nalog“, ki se je izkazal kot še zlasti dragoceno orodje za zagotovitev hitrega in stroškovno učinkovitega zbiranja tožbenih zahtevkov, ki niso sporni. V tem v celoti pisnem postopku se toženi stranki vroči plačilni nalog z navodili, da ga je treba upoštevati ali zoper tožbeni zahtevek ugovarjati v določenem časovnem roku. Če tožena stranka ne naredi nič od tega, plačilni nalog postane izvršljiv. Le če vloži ugovor, zadeva preide med redne postopke. Zato mora nasprotne postopke v nasprotju z običajnimi procesnimi pravili sprožiti naslovnik plačilnega naloga.

V nekaterih državah članicah obstajajo tudi postopki „sporov majhne vrednosti“, ki omogočajo razne poenostavitve v primerjavi z rednim postopkom. V veliko zadevah je predstavitev tožbenega zahtevka olajšana, pogosto s posebnim obrazcem. Pravila v zvezi s pridobivanjem dokazov se ublažijo in včasih je mogoč izključno pisni postopek. Tudi možnost pritožbe zoper sodno odločbo je izključena ali omejena.

S klikom na zastavo posamezne države članice boste pridobili informacije o poenostavljenih in pospešenih postopkih v tej državi.

Če želite izvedeti več o zakonodaji na ravni Evropske skupnosti, kliknite na ikono „Pravo Skupnosti“.

Če želite izvedeti več o mednarodnem pravu o poenostavljenih in pospešenih postopkih, kliknite na ikono „Mednarodno pravo“.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 17-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo