comisia europeană > RJE > Proceduri simplificate şi de urgenţă

Ultima actualizare: 06-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Proceduri simplificate şi de urgenţă - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Există proceduri specifice care vă pot ajuta să obţineţi o hotărâre mai uşor şi mai repede.

Dacă iniţiaţi o acţiune în justiţie, instanţa care va da o hotărâre în cauza dumneavoastră trebuie să respecte un întreg set de reguli. Aceste reguli sunt menite să garanteze că fiecare parte are oportunităţi egale de a-şi prezent cauza complet în instanţă şi că judecătorul aplică principiul imparţialităţii în hotărârile sale. Majoritatea statelor membre au introdus totuşi proceduri simplificate şi accelerate, în care aceste reguli sunt mai puţin stricte în două privinţe: în primul rând, când creanţa nu este contestată de către pârât (de exemplu, în aşa-numitele proceduri privind „ordinul de plată”) şi, în al doilea rând, când valoarea creanţei nu depăşeşte un anumit prag (aşa-numitele proceduri privind „litigiile minore”).

Simplificarea regulilor vizează toate etapele unei proceduri, de exemplu regulile care stabilesc forma în care poate fi prezentată o creanţă sau dacă aveţi nevoie sau nu să angajaţi un avocat. Regulile referitoare la termenele în care părţile îşi pot prezenta argumentaţiile, la necesitatea unei audieri obligatorii sau la modul de strângere a probelor sunt, de asemenea, simplificate. Acesta este şi cazul regulilor privind o posibilă conciliere, privind stabilirea părţii care va plăti cheltuielile de judecată după ce a fost pronunţată hotărârea şi privind existenţa posibilităţii de a face recurs împotriva sentinţei.

Toate statele membre încearcă să abordeze problema recuperării mai rapide a creanţelor necontestate. În unele dintre ele, hotărârile din oficiu sunt principalele instrumente procedurale de soluţionare a creanţelor necontestate. Majoritatea statelor membre au introdus totuşi o aşa-numită procedură privind „ordinul de plată”, care s-a dovedit un instrument deosebit de valoros pentru a asigura colectarea rapidă şi rentabilă a creanţelor care nu fac obiectul unei controverse. În această procedură desfăşurată în întregime în scris, o ordonanţă de plată este notificată pârâtului împreună cu instrucţiunea de a se supune sau de a contesta creanţa într-un anumit termen. Dacă pârâtul nu întreprinde nici una din aceste două acţiuni, ordonanţa de plată devine executorie. Doar în cazul în care acesta se opune, cauza este transferată către procedurile ordinare. Astfel, spre deosebire de regulile procedurale normale, responsabilitatea de a iniţia proceduri contradictorii rămâne în seama destinatarului ordonanţei de plată.

Există, de asemenea, proceduri specifice pentru „litigiile minore” în unele state membre, care prevăd diferite simplificări ale procedurii ordinare. În multe cazuri, depunerea reclamaţiei este facilitată cel mai adesea de existenţa unui formular specific. Regulile referitoare la strângerea probelor sunt mai puţin stricte, şi uneori există posibilitatea ca procedura să se desfăşoare în întregime în scris. De asemenea, se exclude sau se restricţionează posibilitatea de recurs împotriva unei hotărâri.

Faceţi clic pe drapelul fiecărui stat membru pentru a găsi informaţii privind procedurile simplificate şi accelerate din acel stat.

Pentru mai multe informaţii privind legislaţia la nivelul Comunităţii Europene, faceţi clic pe icoana „Drept comunitar”.

Pentru mai multe informaţii privind procedurile simplificate şi accelerate în dreptul internaţional, faceţi clic pe icoana „Drept internaţional”.

SusSus

Ultima actualizare: 06-04-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit