Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Īpašas procedūras var jums palīdzēt saņemt spriedumu vienkāršāk un ātrāk

Ja sākat tiesvedību, tiesa, kas izskata jūsu lietu, ievēros veselu noteikumu kopumu. Šie noteikumi nodrošina, ka katrai pusei ir vienādas iespējas iesniegt prasību tiesā pilnā apmērā un pārliecināties, ka tiesnesis, pieņemot lēmumus, izmanto taisnīguma principu. Vairākums dalībvalstu tomēr ir ieviesušas vienkāršotas un paātrinātas procedūras, kurās tādi noteikumi ir brīvāki divos galvenajos gadījumos: pirmkārt, prasību neapstrīd atbildētājs (piem., t. s. “Maksājuma rīkojuma” procedūras) un, otrkārt, kur prasības vērtība ir zem noteikta sliekšņa (piem., t. s. “Mazāk nozīmīgo prasību” procedūras).

Noteikumu vienkāršošana ir saistīta ar visām procedūras fāzēm, piem., noteikumiem, kas nosaka veidu, kādā prasība var tikt iesniegta, vai arī to, vai jums ir jāalgo jurists, vai ne. Tāpat arī noteikumi ir arī vienkāršoti saistībā ar laikposmu, kurā puses var iesniegt savus argumentus, saistībā ar obligātu uzklausīšanas nepieciešamību vai saistībā ar to, kā tiek iegūti pierādījumi. Šie noteikumi arī ietver iespējamo samierināšanos, jautājumu par to, kurai pusei ir jāsedz tiesas izdevumi pēc sprieduma taisīšanas, un to, vai pastāv apelācijas iespējas.

Visas dalībvalstis mēģina risināt paātrinātu bezstrīdus prasību piedziņas jautājumu. Dažās no tām aizmuguriski spriedumi ir galvenie procedūras instrumenti bezstrīdus prasību izskatīšanai. Tomēr vairums dalībvalstu ir ieviesušas t. s. “Maksājuma rīkojuma” procedūru, kas ir izrādījusies īpaši noderīgs rīks, lai nodrošinātu ātru un rentablu to prasību apkopošanu, kas nav strīdus objekti. Šajā tīri rakstiskā procedūrā atbildētājam tiek piesūtīts maksājuma rīkojums ar norādījumiem, lai tos ievērotu vai apstrīdētu prasību konkrētā laikposmā. Ja atbildētājs neveic nekāda veida darbības, maksājuma rīkojums kļūst izpildāms. Tikai tad, ja viņš iesniedz pretprasību, lieta tiek nodota parastā lietas izskatīšanā. Tādējādi pretēji ierastiem procedūras noteikumiem, maksājuma rīkojuma saņēmējs var uzsākt sacīkstes principa tiesvedības procedūru.

Dažās dalībvalstīs ir arī īpašas “Mazāk nozīmīgu prasību” procedūras, kas dažādā ziņā vienkāršo parasto procedūru. Daudzos gadījumos prasību var iesniegt ar īpašas veidlapas palīdzību. Noteikumi attiecībā uz pierādījumu ņemšanu ir mīkstināti un reizēm ir iespējama tīri rakstiski procedūra. Tāpat arī iespējamā apelācijas iespēja ir izslēgta vai ierobežota.

Uzklikšķiniet uz katras dalībvalsts karodziņa un jūs iegūsit informāciju par konkrētas valsts vienkāršotām un paātrinātām procedūrām.

Lai iegūtu plašāku informāciju par tiesību aktiem Eiropas Kopienas līmenī, uzklikšķiniet uz ikonas “Kopienas tiesības akti”.

Lai iegūtu papildu informāciju par starptautiskiem tiesību aktiem par vienkāršotām un paātrinātām procedūrām, uzklikšķiniet uz ikonas „Starptautisko tiesību akti”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste