Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Zvláštní řízení vám mohou pomoci obdržet rozsudek snáze a rychleji

Zahájíte-li soudní řízení, bude soud, který rozhoduje váš případ, postupovat podle celého souboru pravidel. Účelem těchto pravidel je zabezpečit, aby každá strana měla stejné možnosti pro předložení svého případu soudu v plném rozsahu, a zajistit, že soudce při svém rozhodování uplatní zásady spravedlivého řízení. Většina členských států však zavedla zjednodušená a urychlená řízení, v kterých jsou tato pravidla uvolněna, ve dvou hlavních případech: první je pro případy, kdy žalovaný nepopírá nárok (např. takzvané řízení o „platebním příkazu“), a druhý pro případy, kdy nárok má hodnotu do určité hranice (takzvané postupy pro vyřizování „malých případů“).

Toto zjednodušení pravidel se vztahuje na všechny fáze řízení, např. pravidla stanovící způsob, kterým lze nárok předložit, nebo pravidla, která stanoví, zda si musíte vzít právníka. Zjednodušena jsou také pravidla týkající se časového rámce, v kterém strany mohou předkládat své důkazy, nutnosti povinného projednání nebo toho, jak se mají provádět důkazy. Je tomu tak i v případě pravidel pro možné vyrovnání, pro otázku, která strana musí zaplatit náklady řízení po vynesení rozsudku, a zda je možné se odvolat proti rozsudku.

Všechny členské státy se snaží vyřešit otázku urychlené úhrady nepopíraných nároků. V některých z nich jsou hlavními procesními nástroji pro řešení nepopíraných nároků rozsudky pro zmeškání. Většina členských států však zavedla takzvané řízení o „platebním příkazu“, které se osvědčilo jako zvlášť cenný nástroj pro zajištění rychlého a finančně efektivního vymáhání nároků, které nejsou předmětem sporu. Při tomto čistě písemném postupu se platební příkaz doručí žalovanému s pokynem, aby jej splnil, nebo aby nárok ve vymezené době popřel. Jestliže žalovaný neučiní nic, stane se platební příkaz vykonatelným. Jen pokud podá odpor, bude případ postoupen řádnému řízení. Na rozdíl od běžných procesních pravidel je proto na příjemci platebního příkazu, aby zahájil sporné řízení.

V některých členských státech také existují zvláštní postupy pro vyřizování „malých případů, které stanoví různá zjednodušení týkající se řádného řízení. V mnoha případech je předložení nároku usnadněno, často prostřednictvím zvláštního formuláře. Pravidla týkající se provádění důkazů jsou zjednodušená a někdy je možné použít čistě písemný postup. Také možnost odvolat se proti rozsudku je vyloučena nebo omezena.

Klepněte na vlaječku každého členského státu a najdete informace o zjednodušeném a urychleném řízení v příslušné zemi.

Další informace o legislativě na úrovni Evropského společenství zjistíte po klepnutí na ikonu „právo Společenství“.

Další informace o mezinárodním právu v souvislosti se zjednodušeným a urychleným řízením zjistíte po klepnutí na ikonu „mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království