Европейска комисия > ЕСМ > Опростени и ускорени процедури > Белгия