Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Oostenrijk