Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 07-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” nozīmē praksē? 1.
2. Kādus dokumentus nepieciešams izsniegt oficiāli? 2.
3. Kas atbild par dokumenta izsniegšanu? 3.
4. Kā notiek dokumentu izsniegšana? 4.
5. Kas notiek tad, ja atsevišķos gadījumos dokumentus izsniegt adresātam personīgi nav iespējams (piem., tāpēc, ka viņa nav mājās)? 5.
6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ir izsniegts? 6.
7. Kas notiek tad, ja kaut kas ir nepareizi un izsniegšana ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir izsniegts trešajai personai)? Vai izsniegšanu tomēr var uzskatīt par notikušu saskaņā ar likumu (piem., vai šādus likuma pārkāpumus var novērst) vai arī dokumentu piegāde ir jāveic atkārtoti? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta izsniegšanu? Ja jā, tad cik? 8.

 

1. Ko juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” nozīmē praksē?

Dokumentu izsniegšana nozīmē tiesas dokumentu piegādi fiziskai vai juridiskai personai. Izsniegšanas veidu reglamentē Organizācijas un civilprocesa kodekss (Maltas likumu 12. pants).

2. Kādus dokumentus nepieciešams izsniegt oficiāli?

Visus tiesā reģistrētos dokumentus nepieciešams izsniegt oficiāli. Tie ietver tiesas vēstules, juridiski noformētus protestus, iesniegumus un aicinājumus uz tiesu, apelācijas sūdzības, atbildes, piesardzības un izpildrakstus un citus ar tiesas lietām saistītos dokumentus.

3. Kas atbild par dokumenta izsniegšanu?

Pēc dokumenta reģistrācijas tiesā tā ir atbildīga par dokumentu izsniegšanu. Puse, kas iesniedz prasību tiesā, norāda personu, kurai dokuments ir jāizsniedz, un izsniegšanas adresi. Ja ir vairāk nekā viens adresāts, puse, kas iesniedz dokumentu, nodrošina pietiekošu dokumenta kopiju skaitu visiem adresātiem.

4. Kā notiek dokumentu izsniegšana?

Dokumenti, kas neattiecas uz tiesā reģistrēto lietu, un tiesu protestus, ko parasti sagatavo pirms prasības iesniegšanas, tiek izsniegti ar ierakstītu sūtījumu, rozā izsniegšanas pasaknī norādot saņēmēja parakstu vai atzīmi par neizsniegšanu, ko pievieno oriģinālam.

Pārējie dokumenti, kas ir iesniegti lietas sākšanai vai tiek iesniegti tiesas procesa gaitā, vai tiesas procesos šķīrējtiesā, tiek izsniegti caur tiesu izpildītāju vai tiesu ierēdni, piegādājot to pašu dokumentu noteiktajai personai, kam tas bija jāizsniedz, iesniedzējas puses norādītajā adresē vai atstājot dokumenta kopiju viņas darbavietā vai dzīvesvietā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kas notiek tad, ja atsevišķos gadījumos dokumentus izsniegt adresātam personīgi nav iespējams (piem., tāpēc, ka viņa nav mājās)?

Dokumentu, kuru nogādā pa pastu un kuru atgriež kā “nepieprasītu”, izdod no jauna. Gadījumos, ja persona, kurai ir jāizsniedz dokuments, ir mainījusi dzīvesvietu, vai dokuments netiek pieprasīts, to atgriež tiesā.

Visu dokumentu izsniegšanu veic tiesu izpildītāji vai ierēdņi no 7.00 līdz 19.00 no pirmdienas līdz piektdienai.

Gadījumā, ja dokumenti netiek izsniegti adresātam, tādēļ ka viņš nav mājās, var norādīt citu adresi (piem., saimnieciskās darbības adresi), uz kuru dokumenti tiks nogādāti oficiālajā darba laikā.

Ja šai personai, neraugoties uz iepriekš minēto procedūru, dokuments nav izsniegts, puse, kas iesniedz prasību, var iesniegt tiesā iesniegumu, pieprasot neievērot oficiālo piegādes slaiku un šajā gadījumā izsniegšana var notikt pirms 7.00 vai pēc 19.00. To var veikt saskaņā ar tiesas dekrētu, kas atļauj šādu izsniegšanu.

Ja pēdējā minētā kārtībā netiek nodrošināta dokumenta izsniegšana, tad puse, kas iesniedz prasību, var pieprasīt paziņošanu caur publikāciju oficiālā laikrakstā un vienā vai vairākos dienas laikrakstos, pēc tiesas norādījuma. Prasības un dokumentu kopijas tiek nosūtītas uz norādīto adresi un vietējās pašvaldības padomei.

6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ir izsniegts?

Tiek izdots dokuments par izsniegšanu vai neizsniegšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ar ierakstīto sūtījumu izsniegtajiem dokumentu oriģināliem pievieno rozā izsniegšanas pasakni. Pēc atgriešanas tiesā dokumentu oriģinālus apzīmogo ar melnu vai sarkanu tinti. Ar melno tinti norāda, ka izsniegšana ir notikusi, norādot arī kam dokuments ir piegādāts. Ja dokuments nav iesniegts, zīmoga tinte būs sarkana un tiks norādīts neizsniegšanas iemesls.

Visi pārējie dokumenti tiek apzīmogoti ar melnas tintes zīmogu, ja izsniegšana ir notikusi, vai ar sarkanas tintes zīmogu, ja izsniegšana nav notikusi, kā arī uz tiem būs tiesas tiesu izpildītāja vai ierēdņa paraksts, kas ir bijis atbildīgs par izsniegšanu.

7. Kas notiek tad, ja kaut kas ir nepareizi un izsniegšana ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir izsniegts trešajai personai)? Vai izsniegšanu tomēr var uzskatīt par notikušu saskaņā ar likumu (piem., vai šādus likuma pārkāpumus var novērst) vai arī dokumentu piegāde ir jāveic atkārtoti?

Ja adresāts nesaņem dokumentus, bet dokumenti ir bijuši izsniegti saskaņā ar likumu, atstājot dokumentu kopijas norādītajā adresē, adresāta dzīvesvietā vai darbavietā, tiek uzskatīts, ka izsniegšana ir notikusi un ir spēkā, bet iepriekš minēto adresāts var izvirzīt kā attaisnojumu oficiāli noteiktā laika neievērošanai. Ja dokumenti nav izsniegti saskaņā ar likumu, puse, kurai ir jāsaņem dokuments, iesniedz tiesā atbildi vai ierodas tiesā, uzskata, ka izsniegšanai ir bijis likumīgs spēks.

8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Par dokumentu izsniegšanu noteiktā samaksa ir apmēram Lm16, ja tiesas ierēdnis piegādā dokumentus personīgi, un Lm 3, ja dokumentus piegādā pa pastu.

Cita informācija

 • Justice and Local Government English - Malti
 • Service of judicial acts by post rules English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Service (writ of summons and other documents attached thereto regulations) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste