Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Málta

Utolsó frissítés: 07-08-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Málta

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma? 1.
2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni? 2.
3. Ki felel egy irat kézbesítéséért? 3.
4. Hogyan kézbesítik a gyakorlatban általában az iratokat? 4.
5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni (pl. mert nem tartózkodik otthon)? 5.
6. Van-e írásbeli elismervény az irat kézbesítéséről? 6.
7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot, vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)? Érvényes lehet-e így is az irat kézbesítése (pl. orvosolható- e a jogsértés) vagy újból meg kell kísérelni az iratkézbesítést? 7.
8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit? 8.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma?

Az iratkézbesítés bírósági iratok (természetes vagy jogi) személynek történő kézbesítést jelenti. A kézbesítés módját külön szabályozza a szervezésről és a polgári eljárásról szóló törvény (a máltai törvények 12. fejezete).

2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni?

Valamennyi, a bíróságon iktatott iratot formálisan kézbesíteni kell. Idetartoznak a bírósági levelek, bírósági kifogások, keresetek, idézések, fellebbezések, válaszok, előzetes és végrehajtási végzések és más, bírósági ügyekre vonatkozó iratok.

3. Ki felel egy irat kézbesítéséért?

Az irat bíróságon történő benyújtásakor a bíróság felel az irat kézbesítéséért. A kérelmet benyújtó félnek be kell nyújtania az iratot a bíróságon, feltüntetve, hogy kinek kézbesítendő az irat, továbbá a kézbesítési címet. Több, mint egy címzett esetén az iratot benyújtó félnek biztosítania kell, hogy abból valamennyi címzett számára elegendő példány legyen.

4. Hogyan kézbesítik a gyakorlatban általában az iratokat?

A bírósági ügyről készült jegyzőkönyvnek részét nem képező iratok és a rendesen a kérelem benyújtását megelőzően készített bírósági kifogások ajánlott levélben kézbesítendők, mely esetben vagy a kézhezvevő aláírását vagy a kézbesítés sikertelenségének feltüntetését tartalmazó rózsaszín szelvényt csatolják az eredetihez.

Lap tetejeLap teteje

A választottbíróságon bírósági eljárás megindítása céljából vagy során benyújtott további iratokat a bírósági végrehajtó kézbesíti a címzettnek való átadás útján, az iratot benyújtó fél által feltüntetett címen, vagy az illető munka- vagy lakóhelyén egy példány otthagyásával.

5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni (pl. mert nem tartózkodik otthon)?

Az át nem vettként visszaküldött postai küldeményt újra megpróbálják kézbesíteni. Ha az iratok címzettje elköltözött vagy nem veszi át az iratot, azt visszajuttatják a bíróságra.

Valamennyi iratkézbesítést hétfőtől péntekig reggel 7:00 és este 7:00 között teljesítenek a bírósági végrehajtók.

Amennyiben az iratokat azért nem kézbesítik, mert a címzett nem tartózkodik otthon, megadható egy másik cím is (pl. üzleti tevékenység címe), ahol a kézbesítést a hivatalos kézbesítési időben végzik.

Amennyiben az ilyen személy számára, a fenti eljárás ellenére, a kézbesítés nem teljesíthető, a keresetet benyújtó fél kérelmet nyújthat be a bírósághoz, a törvényes kézbesítés szerinti időszak figyelmen kívül hagyására, és ilyen esetben a kézbesítés reggel 7:00 előtt vagy este 7:00 után is végrehajtható. Ez csak az ilyen kézbesítésre való felhatalmazást tartalmazó bírósági végzés beszerzését követően lehetséges.

Ha az utóbb említett eljárás sikertelen, a keresetet benyújtó fél kérheti a hivatalos közlönyben és egy vagy több napilapban való közzététel útján történő értesítést is, a bíróság döntése szerint. A kereset egy példányát és az iratokat a megadott címre és ugyanazon település helyi tanácsi irodájába megküldik.

Lap tetejeLap teteje

6. Van-e írásbeli elismervény az irat kézbesítéséről?

A kézbesítésről vagy annak sikertelenségéről elismervényt adnak ki.

Az ajánlott levélben megküldött eredeti iratokhoz rózsaszín szelvényt csatolnak. A bírósághoz való visszaküldést követően az eredeti iratokat fekete vagy vörös tintával lebélyegzik. A fekete tinta jelzi a kézbesítés megtörténtét, feltüntetve azt is, hogy kinek kézbesítették az iratot. Ha az iratot nem kézbesítették, a bélyegzés vörös tintával történik, és feltüntetik a kézbesítés sikertelenségének okát is.

Valamennyi egyéb iratot fekete tintával bélyegeznek le a kézbesítés megtörténte esetén vagy vörös tintával annak sikertelenségekor, és ezeket aláírja a kézbesítés teljesítésével megbízott bírósági végrehajtó.

7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot, vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)? Érvényes lehet-e így is az irat kézbesítése (pl. orvosolható- e a jogsértés) vagy újból meg kell kísérelni az iratkézbesítést?

Ha a címzett nem veszi kézhez az iratokat, de az iratokat érvényes módon kézbesítették, azok egy példányát a címzett lakcímén, otthonában vagy munkahelyén hagyva, a kézbesítést teljesítettnek és érvényesnek tekintik, azonban a címzett a fentiekre hivatkozhat, hogy alátámassza a törvényes határidők teljesítésének elmulasztását. A jogsértő módon végrehajtott kézbesítés bíróság előtt orvosolható. Ha érvényes kézbesítés hiányában az a fél, akinek kézbesíteni kellene az iratokat, választ nyújt be vagy megjelenik a bíróság előtt, a kézbesítést érvényesnek tekintik.

8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit?

Az iratkézbesítés díja körülbelül 16 máltai líra, ha a bírósági végrehajtó ezt személyesen kézbesíti, és 3 máltai líra, ha az iratokat postán kézbesítik.

További információk

 • Igazságszolgáltatás és önkormányzat English - Malti
 • Bírósági aktusok postai úton való kézbesítésére vonatkozó szabályok English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Iratkézbesítés (idézésekre és más csatolt dokumentumokra vonatkozó szabályok) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 07-08-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság