Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2005
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko apzīmē ar juridisko terminu ,,dokumentu nodošana”? Kādēļ ir vajadzīgi īpaši ,,dokumentu nodošanas” noteikumi? 1.
2. Kādi dokumenti ir jānodod, ievērojot oficiāli noteiktu kārtību? 2.
3. Kas atbild par dokumentu nodošanu? 3.
4. Kā dokumentu nodošana parasti notiek? 4.
5. Kā rīkoties izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams dokumentus nodot tieši adresātam (piemēram, tāpēc, ka adresāta nav mājās)? 5.
6. Vai dokumentu nodošanu apstiprina ar rakstisku apliecinājumu? 6.
7. Kas notiek gadījumā, ja adresāts nesaņem dokumentus vai dokumentu nodošana notiek, pārkāpjot likumu (piemēram, dokumentus nodod trešajai personai)? Vai dokumentu nodošanu šādos gadījumos tomēr var uzskatīt par izpildītu (piemēram, vai situāciju var labot) vai arī attiecīgie dokumenti ir jānodod atkārtoti? 7.
8. Vai par dokumentu nodošanu ir jāmaksā un, ja ir, tad cik? 8.

 

1. Ko apzīmē ar juridisko terminu ,,dokumentu nodošana”? Kādēļ ir vajadzīgi īpaši ,,dokumentu nodošanas” noteikumi?

Ar šo terminu apzīmē kārtību, kādā lietas ierosinātājs/prasītājs paziņo pusēm par lietas izskatīšanu tiesā. Noteikumi ir vajadzīgi, lai dokumentu nodošana notiktu saskaņā ar tiesas noteiktu kārtību.

2. Kādi dokumenti ir jānodod, ievērojot oficiāli noteiktu kārtību?

Oficiāli ir jānodod visi dokumenti, kas vajadzīgi tiesvedības sākšanai apgabaltiesā, iecirkņa tiesā vai Augstajā tiesā (ieskaitot zemāko instanču tiesu apelācijas sūdzības), un visi turpmākie dokumenti, kam ir saistība ar attiecīgo civillietu.

3. Kas atbild par dokumentu nodošanu?

Puse, kuras vārdā attiecīgais dokuments ir izdots, vai šīs puses attiecīgi pilnvarota persona.

4. Kā dokumentu nodošana parasti notiek?

Apgabaltiesas pavēstes saistībā ar disciplināriem (sīkiem) pārkāpumiem var nodot šādi:

 1. Nosūtot ierakstītu vēstuli.
 2. Nosūtot ierakstītu vēstuli ar piegādi adresātam.
 3. Pavēsti nodod slēgtā aploksnē personīgi citai personai, izņemot personu, kuras vārdā pavēste ir izdota.
 4. Pavēsti nodod personīgi atbildētājam vai atbildētāja radiniekam, kas dzīvo kopā ar atbildētāju un ir vecāks par sešpadsmit gadiem.

Iecirkņa tiesu praksē visus ar civillietām saistītos dokumentus parasti nodod, nosūtot ierakstītu vēstuli.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Augstāko instanču tiesu reglamenta 9. punkts saistībā ar Augsto tiesu paredz, ka pavēsti par tiesvedības sākšanu attiecīgajai personai var nodot gan personīgi, gan netieši, ja nav izdevies pavēsti nodot personīgi, lai gan šajā nolūkā ir pieliktas pienācīgas un saprātīgas pūles. Likumā par uzņēmumiem, kas ir spēkā kopš 1963. gada, 379. iedaļa paredz, ka minēto pavēsti nodod, nosūtot vienkāršu vēstuli uz adresi, kur ir reģistrēts attiecīgais uzņēmums. Turpmākos dokumentus parasti sūta ierakstītās vēstulēs. (Sk. Augstāko instanču tiesu reglamenta 121. punkta 1986. gada grozījumus.)

5. Kā rīkoties izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams dokumentus nodot tieši adresātam (piemēram, tāpēc, ka adresāta nav mājās)?

Ja dokumentus neizdodas nodot, nosūtot ierakstītu vēstuli vai personīgi, prasītājs vai prasītāja juridiskais pārstāvis var vērsties attiecīgajā tiesā ar lūgumu izmantot citādu dokumentu nodošanas veidu, kas parasti ir vienkāršas vēstules nosūtīšana.

6. Vai dokumentu nodošanu apstiprina ar rakstisku apliecinājumu?

Apgabaltiesu un iecirkņa tiesu praksē pēc dokumentu nodošanas ar ierakstītu vēstuli persona, kas vēstuli ir nosūtījusi, to apliecina likumā paredzētā kārtībā ar zvērestu, kad ir pagājušas ne mazāk kā desmit dienas kopš vēstule ir nosūtīta, uzrādot nosūtīšanas apstiprinājumu.

Augstās tiesas praksē persona, kas dokumentus ir nodevusi, kā pierādījumu par dokumentu nodošanu sniedz tiesai rakstisku, ar zvērestu apstiprinātu apliecinājumu. Nododot pavēsti par tiesvedības sākšanu, trīs dienu laikā no nodošanas uz pavēstes ir jāatzīmē informācija par tās nodošanu un tas jāatspoguļo arī rakstiskajā apliecinājumā par to, ka pavēste ir nodota personīgi.

7. Kas notiek gadījumā, ja adresāts nesaņem dokumentus vai dokumentu nodošana notiek, pārkāpjot likumu (piemēram, dokumentus nodod trešajai personai)? Vai dokumentu nodošanu šādos gadījumos tomēr var uzskatīt par izpildītu (piemēram, vai situāciju var labot) vai arī attiecīgie dokumenti ir jānodod atkārtoti?

Šādos gadījumos pie apgabaltiesas, iecirkņa tiesas vai Augstās tiesas var griezties ar iesniegumu, lūdzot atlikt tiesas lēmumu, ja izrādās, ka paziņojums par tiesas sēdi ir bijis nodots, nosūtot ierakstītu vēstuli, bet nav saņemts.

8. Vai par dokumentu nodošanu ir jāmaksā un, ja ir, tad cik?

Jāsedz tikai pasta izdevumi vai starpnieka maksa, ja ir nolīgts starpnieks.

Cita informācija

 • Tiesu pakalpojumi-Īrija English

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2005

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste