Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Airija

Naujausia redakcija: 06-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar dokumento įteikimas gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar gali būti pašalinti įstatymų pažeidimai), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

Šia sąvoka nurodoma, kokiu būdu kaltintojai (ieškovai) šalims praneša apie teismų nagrinėjamas bylas.

Taisyklės paaiškina teismui priimtinus įteikimo būdus.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Dokumentai, kuriais remiantis apylinkės arba Aukštajame teisme yra iškeliama byla (įskaitant iš žemesnės instancijos teismo gautus apeliacinius skundus), ir vėliau pateikiami su civiline byla susiję dokumentai.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Šalis, kurios vardu yra išduotas dokumentas, arba šalies šiam tikslui atitinkamai įgaliotas asmuo.

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Apylinkės teismo šaukimai atvykti į teismą dėl supaprastinta tvarka nagrinėjamų (nesunkių) nusikaltimų gali būti įteikti:

 1. registruotu laišku;
 2. pasirašytinai iš anksto apmokėtu laišku;
 3. pasiuntinio, kuris užklijuotą voką įteikia asmeniui, kuris nėra tas asmuo, kurio vardu yra išduotas dokumentas;
 4. asmeniškai arba vyresniam nei šešiolikos metų kartu su atsakovu gyvenančiam giminaičiui.

Nagrinėjant civilines bylas apygardos teisme praktiškai visi dokumentai įteikiami registruotu laišku.

Aukštojo teismo įsakyme Nr. 9 dėl Aukštesniųjų teismų reglamento numatyta, kad pradinis teismo šaukimas įteikiamas asmeniui asmeniškai, taip pat leidžiama jį įteikti ne asmeniškai, jeigu buvo imtasi deramų ir pagrįstų priemonių dokumentams įteikti asmeniškai. 1963 m. Bendrovių įstatymo 379 skyriuje yra numatyta galimybė minėtą teismo šaukimą įteikti paprastu iš anksto apmokėtu laišku, siunčiamu bendrovės registruotos buveinės adresu. Vėliau dokumentai paprastai įteikiami registruotu laišku (žr. 1986 m. įsakymą Nr. 121 dėl Aukštesniųjų teismų reglamento su pataisymais).

viršųviršų

5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)?

Jeigu nepavyksta dokumento įteikti registruotu laišku (asmeniškai), ieškovas arba ieškovo atstovas pagal įstatymą gali kreiptis į atitinkamą teismą dėl leidimo pasinaudoti alternatyviu įteikimo būdu, paprastai paprastu iš anksto apmokėtu laišku.

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Kai dokumentas yra įteikiamas registruotu laišku, apylinkės ir apygardos teisme voką išsiuntęs asmuo ne anksčiau kaip po dešimties dienų po voko išsiuntimo dienos prisiekęs patvirtina įstatymo numatytą pareiškimą ir pateikia pašto išlaidų apmokėjimo pažymėjimą.

Aukštajame teisme įteikimo rašytinį patvirtinimą kaip būtiną įrodymą teismui prisiekęs patvirtina dokumentą įteikęs asmuo. Jeigu buvo įteiktas pradinis šaukimas atvykti į teismą, šio šaukimo įteikimo duomenys turėtų būti patvirtinti per tris dienas po įteikimo ir pagrįsti raštišku įteikimo asmeniškai patvirtinimu.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar dokumento įteikimas gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar gali būti pašalinti įstatymų pažeidimai), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą?

Apygardos ir Aukštajam teismui gali būti pateiktas pareiškimas panaikinti sprendimą, kuris buvo išleistas, kai registruotu laišku įteiktinas pranešimas apie teismo posėdį nebuvo gautas.

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek?

Vienintelės išlaidos yra pašto išlaidos ir tarpininko, jeigu jis samdomas, mokestis.

Papildoma informacija

 • Teismų tarnyba – Airija English

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė