Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Irlanti

Uusin päivitys: 12-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä? 1.
2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi? 2.
3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta? 3.
4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi? 4.
5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)? 5.
6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus? 6.
7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (eli onko säännösten rikkominen korjattavissa) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi? 7.
8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto? Jos maksaa, niin kuinka paljon? 8.

 

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä?

Se tarkoittaa tapaa, jolla syyttäjät tai kantajat ilmoittavat asianosaisille tuomioistuimen käsiteltäväksi tulevista asioista.

Sääntöjen tarkoituksena on selventää, millaiset tiedoksiantotavat tuomioistuin hyväksyy.

2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi?

Asiakirjat, joilla asia pannaan vireille alemmissa oikeusasteissa (District Court tai Circuit Court) tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court), alemman oikeusasteen päätöstä koskeva muutoksenhaku mukaan lukien, ja riita-asiain oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat.

3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta?

Asianosainen, jonka haluaa vedota asiakirjaan, tai henkilö, jonka kyseinen asianosainen on valtuuttanut antamaan sen tiedoksi.

4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi?

District Court -tuomioistuimessa yksinkertaistetussa menettelyssä käsiteltäviä (vähäisiä) rikosasioita koskevat haasteet voidaan antaa tiedoksi:

 1. kirjatulla kirjeellä
 2. ennalta maksettuna saantitodistuslähetyksenä
 3. toimittamalla se suljetussa kirjekuoressa muulle henkilölle kuin sille, jonka puolesta haaste annetaan
 4. vastaajalle henkilökohtaisesti toimitetulla tiedoksiannolla tai antamalla haaste tiedoksi vastaajan kanssa asuvalle 16 vuotta täyttäneelle sukulaiselle.

Circuit Court -tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa lähes kaikki asiakirjat annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) oikeudenkäynnin käynnistävä haaste on annettava henkilökohtaisesti tiedoksi, mutta muukin tiedoksiantotapa on mahdollinen, jos henkilökohtaista tiedoksiantoa on yritetty suorittaa huolellisuusvaatimuksen mukaisesti (ylempien oikeusasteiden oikeudenkäyntisääntöjen sääntö 9). Vuoden 1963 yhtiölain (Companies Act 1963) 379 §:n mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa yhtiön sääntömääräiseen kotipaikkaan tavallisena etukäteen maksettuna kirjeenä. Tämän jälkeen toimitettavat asiakirjat annetaan yleensä tiedoksi kirjatulla kirjeellä. (Ks. ylempien oikeusasteiden oikeudenkäyntisääntöjen sääntö 121 vuodelta 1986, sellaisena kuin se on muutettuna)

5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)?

Jos asiakirjaa ei saada tiedoksiannettua kirjatulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti, kantaja tai hänen oikeudellinen edustajansa voi tehdä asianomaiselle tuomioistuimelle hakemuksen vaihtoehtoisen tiedoksiantotavan käyttämisestä. Yleensä tällä tarkoitetaan tavallista etukäteen maksettua kirjettä.

6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus?

Jos tiedoksianto toimitetaan kirjatulla kirjeellä alemman oikeusasteen tuomioistuimissa (District Court tai Circuit Court) käsiteltävissä asioissa, kirjeen postittanut henkilö antaa valaehtoisen ilmoituksen aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä päivästä, jonka kirje postitettiin, ja esittää samalla kirjelähetystä koskevan tositteen.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa henkilön, joka on toimittanut tiedoksiannon, on todistettava se tuomioistuimelle valaehtoisen todistuksen avulla. Jos kyseessä on oikeudenkäynnin käynnistävä haaste, tiedoksiannosta olisi merkittävä asianmukaiset tiedot haasteeseen kolmen päivän kuluessa, ja valaehtoisessa todistuksessa olisi viitattava tähän.

7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (eli onko säännösten rikkominen korjattavissa) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi?

Jos kirjattuna kirjeenä lähetetty ilmoitus oikeuden istunnosta ei ole tullut perille, District Court -tuomioistuimelle tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle voidaan tehdä hakemus kyseisessä istunnossa annettujen määräysten mitätöimiseksi.

8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto? Jos maksaa, niin kuinka paljon?

Tiedoksiannosta maksetaan pelkästään on postimaksu tai mahdollisesti käytetyn lähetin palkkio.

Lisätietoja

 • Courts Service - Ireland (Irlannin tuomioistuinten hallintovirasto) English

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta