Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Irsko

Poslední aktualizace: 01-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla k „doručování písemností“? 1.
2. Které písemnosti je nutno doručovat úředně? 2.
3. Kdo je odpovědný za doručení písemnosti? 3.
4. Jak se písemnost běžně doručuje ve skutečnosti? 4.
5. Co se stane, když doručení adresátovi samotnému není ve výjimečných případech možné (např. z důvodu, že není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o tom, že byla písemnost doručena? 6.
7. Co se stane, když dojde k omylu a adresát písemnost neobdrží nebo bude doručení provedeno nezákonně (např. když je písemnost doručena třetí straně)?

Může být doručení písemnosti přesto platné (např. může být nezákonné doručení zhojeno), nebo musí být učiněn nový pokus o doručení? 7.

8. Musím zaplatit za doručení písemnosti a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co znamená právní výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla k „doručování písemností“?

Označuje způsob, jakým státní zástupci/žalobci uvědomují strany o tom, že se věci předkládají soudům.

Pravidla existují k ujasnění způsobů doručení schválených soudem.

2. Které písemnosti je nutno doručovat úředně?

Veškeré písemnosti, kterými se zahajují soudní řízení u okresního/obvodního soudu („District Circuit Court“) nebo u vrchního soudu („High Court“) (včetně odvolání proti nižšímu soudu), a jakékoli následné písemnosti týkající se občanskoprávních řízení.

3. Kdo je odpovědný za doručení písemnosti?

Strana, v jejíž prospěch má být písemnost vystavena, nebo osoba jí k tomu oprávněná.

4. Jak se písemnost běžně doručuje ve skutečnosti?

U okresního soudu se může doručování soudních obsílek pro (méně závažné) trestné činy, které je možno soudit sumárně, provádět

 1. Doporučenou poštou
 2. Doporučenou vyplacenou poštovní zásilkou
 3. Předáním v zalepené obálce osobě jiné než je osoba, pro kterou je určena
 4. Osobním doručením nebo doručením příbuznému staršímu šestnácti let, který se žalovaným bydlí

V případě občanskoprávních řízení u obvodního soudu jsou prakticky všechny písemnosti doručovány doporučenou poštou.

NahoruNahoru

Co se týče vrchního soudu, stanoví nařízení 9 soudního řádu vyšších soudů („Superior Courts“) osobní doručování předvolání k prvnímu soudnímu projednávání jednotlivci a počítá také s jiným doručováním než osobním, jestliže byla vynaložena náležitá a přiměřená péče ve snaze uskutečnit osobní doručení. Oddíl 379 základního zákona o zřízení obchodní společnosti a o obchodním styku z roku 1963 stanoví doručování uvedených předvolání řádnou vyplacenou poštou do hlavního sídla společnosti. Následné písemnosti se obvykle doručují doporučenou poštou. (Viz. jednací řád Nejvyššího soudu 121 z roku 1986 v platném znění).

5. Co se stane, když doručení adresátovi samotnému není ve výjimečných případech možné (např. z důvodu, že není doma)?

Je-li způsob doručení písemnosti doporučenou poštou nebo osobně neúspěšný, je na žalobci nebo právním zástupci žalobce, aby požádal příslušný soud o alternativní způsob doručení, obvykle obyčejnou vyplacenou poštou.

6. Existuje nějaký písemný důkaz o tom, že byla písemnost doručena?

U okresního a obvodního soudu se důkaz při doručování doporučenou poštou prokazuje nejdříve deset dnů po datu podání obálky na poště přísežným prohlášením osoby, která obálku na poště podala, s předložením podacího lístku.

U vrchního soudu učiní osoba, která provedla doručení, přísežné prohlášení jako nezbytný důkaz pro soud. V případě předvolání k prvnímu soudnímu projednávání by měly být bližší údaje o doručení potvrzeny na zmíněném předvolání do tří dnů od doručení a přísežné prohlášení o osobním doručení by mělo na to odkazovat.

7. Co se stane, když dojde k omylu a adresát písemnost neobdrží nebo bude doručení provedeno nezákonně (např. když je písemnost doručena třetí straně)?

Může být doručení písemnosti přesto platné (např. může být nezákonné doručení zhojeno), nebo musí být učiněn nový pokus o doručení?

Okresnímu/obvodnímu a vrchnímu soudu je možné podat žádost o zrušení jakéhokoli vydaného příkazu, když nebylo obdrženo oznámení o soudním jednání doručované doporučenou poštou.

8. Musím zaplatit za doručení písemnosti a pokud ano, kolik?

Jedinými náklady jsou náklady na poštovné nebo poplatek doručitele, je-li stanoven.

Bližší informace

 • Soudy - Irsko English

« Doručování písemností - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království