Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 19-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Če morate poslati dokument izven Unije, obstajajo mednarodne konvencije, ki vam lahko prihranijo čas.

Če postanete stranka v pravnem postopku, boste morali pošiljati različne dokumente drugi stranki v sporu in sprejemati druge dokumente. Če uporabimo pravni pojem, vročiti boste morali listine.

Haaška konvencija iz leta 1965 English - français določa sistem pošiljanja listin preko osrednjih organov, ki jih določi vsaka država pogodbenica.

V skladu s tem sistemom pristojni organi v državi članici vašega prebivališča posredujejo listine, ki jih morate poslati v tujino, osrednjemu organu, določenemu v zadevni državi, le-ta pa jih vroči naslovniku. Osrednji organ ne more zahtevati nobenih dodatnih formalnosti, kot je na primer zakonodaja.

Konvencija ne preprečuje državam pogodbenicam, da določijo ali sprejmejo enostavnejše sisteme, npr. možnost pošiljanja listin naslovnikom neposredno po pošti.

Ureditev iz Haaške konvencije se uporablja, če morate poslati listine v državo, ki ni članica Evropske unije, ali na Dansko.

Avstrija ni pogodbenica Konvencije.

Vendar je za države članice EU razen Danske Konvencijo nadomestila Uredba z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Med državami članicami in državami nečlanicami EU pa obstajajo različni dvostranski sporazumi, ki so navedeni na straneh zadevnih držav članic.

Referenčni dokumenti

 • Haaška konvencija English - français z dne 15. novembra 1965 o vročanju sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 19-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo