comisia europeană > RJE > Notificarea actelor judiciare > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Notificarea actelor judiciare - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Dacă trebuie să trimiteţi un act în afara Uniunii, există convenţii internaţionale cu ajutorul cărora puteţi economisi timp.

Dacă sunteţi implicat în proceduri judiciare, va trebui să trimiteţi diferite acte celeilalte părţi a cauzei şi să primiţi la rândul dumneavoastră alte acte. Pentru a folosi termenul juridic specializat, va trebui să procedaţi la notificarea şi comunicarea actelor.

Convenţia de la Haga din 1965 English - français stabileşte un sistem de transmitere a actelor prin intermediul autorităţilor centrale desemnate de către fiecare dintre părţile contractante.

Prin acest sistem, actele care trebuie trimise în străinătate vor fi preluate de către autorităţile competente din statul dumneavoastră de reşedinţă şi trimise către autoritatea centrală desemnată de către statul în cauză, care se obligă să le notifice sau să le comunice destinatarului. Autoritatea centrală nu poate să solicite formalităţi suplimentare, cum ar fi legalizarea.

Convenţia nu interzice statelor contractante să prevadă sau să accepte sisteme mai simple, de exemplu posibilitatea de a trimite actele direct prin poştă destinatarilor.

Prevederile Convenţiei de la Haga se aplică dacă trebuie să trimiteţi actele într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene sau în Danemarca.

Austria nu face parte din Convenţie.

Cu toate acestea, pentru toate statele membre ale UE, în afară de Danemarca, Convenţia a fost înlocuită de către Regulamentul din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială.

În plus, există diverse acorduri bilaterale între statele membre ale UE şi statele nemembre, care sunt menţionate pe paginile statelor membre respective

Documente de referinţă

 • Convenţia English - français de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială
 • Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială.

« Notificarea actelor judiciare - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit