Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Warto, aby osoba, która musi przekazać dokument poza terytorium Unii Europejskiej, wiedziała, że istnieją konwencje międzynarodowe, które pomogą jej oszczędzić czas.

Osoba, która zostanie włączona w postępowania sądowe, będzie musiała przesyłać innej osobie będącej stroną sporu różne dokumenty oraz będzie również od tej osoby otrzymywać dokumenty. Żeby posłużyć się terminem prawnym, osoba ta będzie musiała doręczać dokumenty.

Konwencja haska English - français z 1965 roku ustanawia system przekazywania dokumentów za posrednictwem organów centralnych wyznaczonych przez umawiające się strony.

W ramach tego systemu dokumenty, które muszą zostać przesłane za granicę, są przekazywane przez własciwe organy w państwie członkowskim będącym miejscem zamieszkania osoby przesyłającej do organu centralnego wyznaczonego przez dane państwo, które zobowiązuje się do doręczenia ich adresatowi. Organ centralny może nie wymagać żadnych dodatkowych formalnosci takich jak legalizacja.

Konwencja nie wyklucza możliwosci stanowienia lub akceptowania przez umawiające się państwa prostszych systemów np. możliwosci przekazywania dokumentów do adresata bezposrednio drogą pocztową.

Ustalenia konwencji haskiej mają zastosowanie w sytuacji koniecznosci przekazania dokumentów do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej bądź do Danii.

Austria nie jest stroną tej konwencji.

Jednakże w przypadku państw członkowskich UE z wyjątkiem Danii konwencję zastąpiło rozporządzenie z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych.

Istnieją wreszcie różne porozumienia dwustronne między państwami członkowskimi i państwami nienależącymi do UE, o których mowa na stronach poswięconych poszczególnym państwom członkowskim.

Dokumenty źródłowe

 • Konwencja English - français haska z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania