Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 05-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Ja jums ir jānosūta kāds dokuments ārpus Eiropas Savienības, pastāv starptautiskas konvencijas, kas var jums aiztaupīt laiku.

Ja esat iesaistīts tiesvedībā, jums būs jāsūta dažādi dokumenti otrai strīdā iesaistītajai pusei un pretī jāsaņem citi dokumenti. Izmantojot juridisko terminoloģiju, jums būs oficiāli jāizsniedz dokumenti.

1965. gada Hāgas konvencija English - français nosaka kārtību dokumentu pārsūtīšanai, izmantojot katras līgumslēdzējas puses iecelto galveno iestāžu starpniecību.

Saskaņā ar šo kārtību dokumentus, kas jums ir jānosūta uz ārzemēm, attiecīgās valsts galvenajai iestādei, kas uzņemas tos nodot adresātam, pārsūta jūsu dzīvesvietas dalībvalsts ieceltās kompetentās iestādes. Galvenā iestāde nedrīkst pieprasīt nekādas papildu formalitātes, piemēram, legalizāciju.

Konvencija neizslēdz iespēju līgumslēdzējām valstīm paredzēt vai pieņemt vienkāršāku kārtību, piemēram, iespēju sūtīt dokumentus pa pastu tieši adresātiem.

Hāgas konvencijas kārtība tiek piemērota, ja jums ir jānosūta dokumenti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai uz Dāniju.

 Austrija nav Konvencijas dalībniece.

Tomēr attiecībā uz citām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju, konvenciju ir aizstāta ar 2000. gada 29. maija Regulu par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu.

Visbeidzot, starp dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pastāv divpusēji nolīgumi, kas ir minēti attiecīgo dalībvalstu tīmekļa vietnēs.

Atsauces dokumenti

 • 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencija English - français par tiesas un ārpustiesas dokumentu nodošanu civillietās un komerclietās ārzemēs
 • Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste