Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 19-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Kansainväliset yleissopimukset nopeuttavat menettelyjä, kun asiakirjoja on annettava tiedoksi EU:n ulkopuolelle.

Kun riita-asia viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, on kummankin osapuolen toimitettava toiselle erilaisia asiakirjoja. Tätä tarkoittaa asiakirjojen tiedoksiantaminen.

Vuonna 1965 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa (en - fr) määrätään, että oikeudelliset asiakirjat on annettava tiedoksi kunkin sopimuspuolen nimeämän keskusviranomaisen välityksellä.

Asuinvaltion viranomaiset osoittavat tiedoksi annettavat asiakirjat vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomaiselle, joka huolehtii niiden toimittamisesta vastaanottajalle. Keskusviranomaiset eivät saa vaatia mitään lisämuodollisuuksia, esimerkiksi asiakirjan laillistamista.

Yleissopimuksessa annetaan sopimuspuolille mahdollisuus ottaa käyttöön tai hyväksyä myös yksinkertaisempia järjestelyjä, esimerkiksi mahdollisuus toimittaa asiakirja postitse suoraan vastaanottajalle.

Haagin yleissopimukseen perustuvaa järjestelyä sovelletaan silloin kun asiakirjoja on annettava tiedoksi valtioon, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, tai Tanskaan.

EU:n jäsenvaltioista Itävalta ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli.

Sen sijaan EU:n jäsenvaltioiden välillä (Tanskaa lukuun ottamatta) sovelletaan yleissopimuksen sijasta 29. toukokuuta 2000 annettua asetusta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä on myös tehty erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia, jotka mainitaan asianomaisten jäsenvaltioiden sivuilla.

Referenssidokumentteja

 • Haagin yleissopimus vuodelta 1965 en - fr (Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta)
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta