Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > International ret

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis du skal fremsende et retsdokument uden for EU, kan du vinde tid med de internationale konventioner.

Hvis du indleder en retssag, kan du komme ud for at skulle fremsende forskellige dokumenter til den anden part i tvisten og selv at skulle modtage andre. Du vil komme til at skulle forkynde retsdokumenter, som det hedder i juridisk sprogbrug.

Haagerkonventionen fra 1965 (en - fr) indeholder et system til fremsendelse af retsdokumenter gennem centrale myndigheder, som udpeges af hver af de kontraherende parter.

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor du bor, fremsender de retsdokumenter, som du skal sende til udlandet, til den centrale myndighed, som det pågældende land har udpeget, og denne foretager så forkyndelsen for modtageren. De centrale myndigheder kan ikke kræve nogen yderligere formaliteter opfyldt, som f.eks. legalisering.

Konventionen forhindrer ikke, at de stater, der er part i konventionen, udarbejder eller accepterer systemer, der er endnu enklere, f.eks. muligheden for at sende retsdokumentet til modtageren direkte gennem postvæsenet.

Systemet efter Haagerkonventionen finder anvendelse, hvis du skal fremsende retsdokumenter til et land, der ikke er medlem af EU, eller til Danmark.

Østrig er ikke part i konventionen.

Til gengæld er forholdet mellem EU-medlemsstaterne, bortset fra Danmark, blevet erstattet af forordningen af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

Endelig findes der forskellige bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, og siderne om de enkelte medlemsstater indeholder oplysninger herom.

Referencedokumenter

 • Haagerkonventionen fra 1965 en - fr (Haagerkonferencen om international privatret)
 • Raadets Forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29 maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige