Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pokud jste nuceni odeslat písemnost mimo Unii, existují mezinárodní úmluvy, které Vám mohou ušetřit čas.

Pokud se podílíte na soudním řízení, budete muset odesílat různé písemnosti druhé straně sporu a další písemnosti naopak přijímat. V právnické terminologii řečeno, budete muset doručovat písemnosti.

Haagská úmluva z roku 1965 English - français stanoví systém přenosu písemností prostřednictvím ústředních orgánů určených jednotlivými smluvními stranami.

V rámci tohoto systému jsou písemnosti, které potřebujete odeslat do zahraničí, postoupeny příslušnými orgány členského státu, ve kterém máte bydliště, ústřednímu orgánu určenému daným státem, který se zavazuje tyto písemnosti doručit adresátovi. Ústřední orgán nesmí vyžadovat žádné další formality, např. úřední ověření.

Úmluva smluvním státům nebrání, aby stanovily nebo přijaly jednodušší systémy, např. možnost odesílat písemnosti adresátům přímo poštou.

Ustanovení Haagské úmluvy se použijí, pokud musíte odesílat písemnosti do státu, který není členem Evropské unie, nebo do Dánska.

Rakousko není stranou této Úmluvy.

Pro členské státy EU s výjimkou Dánska však byla Úmluva nahrazena nařízením ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Konečně pak existují různé bilaterální dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých členských států.

Referenční dokumenty

 • Haagská úmluva English - français ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.
 • Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

« Doručování písemností - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království