comisia europeană > RJE > Notificarea actelor judiciare

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Notificarea actelor judiciare - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Trimiterea unui act judiciar înseamnă mult mai mult decât simpla expediere a unei scrisori.

Dacă sunteţi implicat în proceduri judiciare, va trebui să trimiteţi diferite acte celeilalte părţi a cauzei şi să primiţi la rândul dumneavoastră alte acte. Pentru a folosi termenul juridic specializat, va trebui să procedaţi la notificarea şi comunicarea actelor.

Primul dintre aceste acte este în mod normal citaţia, prin care cealaltă parte este anunţată de iniţierea procedurii.

Însă, pe măsura derulării etapelor procesului, vor exista şi alte acte, cum ar fi recurs, întâmpinare, ordin judecătoresc etc. La finalul procedurilor, hotărârea judecătorească este notificată şi comunicată părţilor.

Poate fi necesară şi transmiterea unor acte extrajudiciare, cum ar fi actele notariale.

Toate statele membre au reguli care garantează că actele ajung în posesia părţilor, prin stabilirea anumitor formalităţi de notificare şi comunicare.

În unele ţări, instanţa însăşi îşi asumă responsabilitatea trimiterii actelor. În altele, va trebui ca dumneavoastră să luaţi iniţiativa.

Metodele de transmitere a acestor acte pot varia de la un stat membru la altul; de exemplu, fie trebuie înmânate personal, fie se pot trimite prin poştă.

Costul acestor formalităţi variază de asemenea. În unele cazuri, acest cost poate fi acoperit de către asistenţa juridică disponibilă pentru persoanele care nu au suficiente resurse pentru a plăti costurile procedurii.

Faceţi clic pe drapelul fiecărui stat membru şi veţi găsi informaţiile necesare privind sistemul de notificare şi comunicare a actelor în acea ţară.

Dacă trebuie să trimiteţi acte într-un stat membru, altul decât statul dumneavoastră de reşedinţă, trebuie să ştiţi că procedurile relevante sunt cuprinse într-un Regulament European adoptat în 2000. Astfel, veţi putea economisi timp. Pentru a afla mai multe detalii, faceţi clic pe icoana „Drept comunitar”.

Există, de asemenea, o convenţie internaţională încheiată în 1965 care stabileşte relaţiile dintre statele membre ale Uniunii Europene şi statele nemembre care fac parte din convenţie. Pentru a afla mai multe detalii, faceţi clic pe icoana „Drept internaţional”.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit