Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów

Ostatnia aktualizacja: 04-11-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Wysyłanie dokumentów sądowych to cos więcej niż zwykłe wysłanie listu.

Osoba, która zostanie włączona w postępowania sądowe, będzie musiała przesyłać innej osobie będącej stroną sporu różne dokumenty oraz będzie również od tej osoby otrzymywać dokumenty. Żeby posłużyć się terminem prawnym, osoba ta będzie musiała doręczać dokumenty.

Pierwszy z tych dokumentów to zazwyczaj wezwanie, za posrednictwem którego druga strona zostaje poinformowana o tym, że postępowanie zostało rozpoczęte.

Jednak w miarę rozwoju postępowania mogą pojawić się inne dokumenty, takie jak odwołania, odpowiedzi na pozew, nakazy itp. Na zakończenie postępowania stronom doręczane jest orzeczenie sądowe.

Może zaistnieć także koniecznosć przesyłania szeregu dokumentów pozasądowych, takich jak np. akty notarialne.

Wszystkie państwa członkowskie posiadają przepisy mające gwarantować faktyczne dostarczenie stronom dokumentów poprzez ustanowienie okreslonych formalnosci związanych z doręczaniem dokumentów.

W niektórych państwach zadanie przesyłania dokumentów bierze na siebie sam sąd. W innych natomiast należy samodzielnie przejąć inicjatywę.

Metody przekazywania takich dokumentów mogą się różnić w poszczególnych państwach członkowskich - może istnieć na przykład wymóg osobistego doręczania albo dopuszczalne może być przesyłanie dokumentów pocztą.

Różne są także koszty związane z tymi formalnosciami. W niektórych przypadkach są one pokrywane z pomocy prawnej udostępnianej osobom nieposiadającym wystarczających srodków na samodzielne pokrycie kosztów postępowania.

Klikając na flagi poszczególnych państw, można znaleźć potrzebne informacje o systemie doręczania dokumentów w danym kraju.

Jesli dana osoba musi przekazać dokumenty do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym ma ona miejsce zamieszkania, warto wiedzieć, że odnosne procedury zostały okreslone w rozporządzeniu europejskim przyjętym w roku 2000. Dzięki temu można zaoszczędzić na czasie. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Istnieje również konwencja międzynarodowa zawarta w roku 1965, regulująca stosunki między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami nienależącymi do UE, które są stronami tej konwencji. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na ikonę „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 04-11-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania