Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas

Naujausia redakcija: 04-11-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Atkreipiame dėmesį, kad ši interneto svetainė bus uždaryta 2019 m, gruodžio mėn. Jos turinys dabar yra Europos e. teisingumo portalo dalis.

Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Teisminio dokumento siuntimas nėra tas pats, kas laiško siuntimas paštu.

Jei tampate byloje dalyvaujančiu asmeniu, jums reikės kitai ginčo šaliai siųsti įvairius dokumentus ir iš jos gauti kitus. Teisės kalba kalbant, jums reikės įteikti dokumentus.

Pirmasis iš šių dokumentų paprastai yra teismo šaukimas, kuriuo kitai šaliai pranešama, kad yra pradėti procesiniai veiksmai.

Bet procesui tęsiantis gali būti ir kitų procesinių dokumentų, tokių kaip apeliaciniai skundai, atsakovo pareiškimai dėl bylos aplinkybių, teismo draudimai ir kt. Procesui pasibaigus šalims bus įteiktas teismo sprendimas.

Gali tekti siųsti ir daugelį neteisminių dokumentų, tokių kaip notaro patvirtinti aktai.

Visos valstybės narės turi taisykles, skirtas užtikrinti, kad dokumentai iš tikrųjų būtų įteikti šalims, ir nustatančias tam tikrus jų įteikimo formalumus.

Kai kuriose šalyse pats teismas imasi dokumentų siuntimo užduoties. Kitose šalyse jums teks pačiam imtis iniciatyvos.

Tokių dokumentų siuntimo būdai vienoje valstybėje narėje gali būti kitokie negu kitoje valstybėje narėje, pvz., dokumentai gali būti įteikiami tiesiogiai arba gali būti leidžiama juos siųsti paštu.

Nevienodos ir šių formalumų vykdymo išlaidos. Kai kuriais atvejais jas gali padengti teisinė pagalba, teikiama asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų patys apmokėti bylinėjimosi išlaidų.

Spragtelėję kiekvienos valstybės narės vėliavą, rasite reikiamą informaciją apie dokumentų įteikimo toje šalyje sistemą.

Jeigu jums reikia siųsti dokumentus į kurią nors kitą valstybę narę, t. y. ne į tą, kurioje gyvenate, pravartu žinoti, kad atitinkama tvarka yra nustatyta 2000 m. priimtame Europos Sąjungos reglamente. Šitai padėtų jums taupyti laiką. Išsamiau apie tą tvarką sužinosite spragtelėję piktogramą „Bendrijos teisė“.

Taip pat yra 1965 m. sudaryta tarptautinė konvencija, reglamentuojanti šios konvencijos šalių, Europos Sąjungos valstybių narių ir ne ES valstybių, santykius. Išsamiau apie ją sužinosite spragtelėję piktogramą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-11-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė