Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto

Uusin päivitys: 04-11-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Oikeudellisen asiakirjan tiedoksiantamiseen ei riitä, että pannaan kirje postiin.

Kun riita-asia viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, on kummankin osapuolen toimitettava toiselle erilaisia asiakirjoja. Tätä tarkoittaa asiakirjojen tiedoksiantaminen.

Periaatteessa ensimmäinen tällainen asiakirja on haaste, jolla toinen osapuoli saa tiedon oikeudellisen menettelyn aloittamisesta.

Käsittelyn eri vaiheissa voi olla tarpeen antaa tiedoksi monia muitakin asiakirjoja, kuten kanne, vastine tai tuomioistuimen määräys. Menettelyn lopuksi myös tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi kaikille osapuolille.

Tiedoksiantaminen voi koskea myös muita kuin oikeudellisia asiakirjoja, esimerkiksi notaarin laatimia asiakirjoja.

Kaikissa jäsenvaltioissa on varmistettu erilaisin säännöin, että osapuolet todella saavat tiedon näistä asiakirjoista. Tiedoksiantaminen edellyttää siten tiettyjen muodollisuuksien noudattamista.

Joissakin jäsenvaltioissa tuomioistuimet huolehtivat itse asiakirjojen tiedoksiantamisesta; toisissa taas osapuolten on hoidettava se itse.

Myös asiakirjojen toimitustavat vaihtelevat: toisissa jäsenvaltioissa ne on toimitettava suoraan asianomaiselle, toisissa taas on käytettävä postia.

Myös muodollisuuksiin liittyvät kustannukset vaihtelevat melkoisesti. Toisissa jäsenvaltioissa myös tiedoksiantamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen voi saada oikeusapua, jos itsellä ei ole siihen riittävästi varoja.

Lisätietoja siitä, miten asiakirjojen tiedoksiantaminen tapahtuu eri jäsenvaltioissa, saa napauttamalla asianomaisen maan lippua.

Jos asiakirjoja on annettava tiedoksi muuhun kuin omaan asuinvaltioon, on hyvä muistaa, että sovellettavista menettelyistä on säädetty asetuksella vuonna 2000, mikä säästää aikaa. Lisätietoja tästä saa napauttamalla kuvaketta "Yhteisön oikeus".

Lisäksi on vuonna 1965 tehty kansainvälinen yleissopimus, jossa määrätään Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolina olevien kolmansien maiden suhteista asiakirjojen tiedoksiantamisen alalla. Lisätietoja tästä saa napauttamalla kuvaketta "Kansainvälinen oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-11-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta