Euroopa Komisjon > EGV > Dokumentide kätteandmine

Viimati muudetud: 04-11-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Dokumentide kätteandmine - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kohtudokumentide saatmine tähendab enamat kui lihtsalt kirja postitamist.

Kohtumenetluse käigus tuleb vaidluse mõlemal poolel saata vastaspoolele mitmeid dokumente. Seda nimetatakse õiguskeeles dokumentide kättetoimetamiseks.

Esimene neist dokumentidest on tavaliselt kohtukutse, millega teavitatakse vastaspoolt menetluse algatamiselt.

Menetluse käigus võib ette tulla ka teisi dokumente, näiteks apellatsioonkaebused, vastuväited, kohtumäärused jne. Menetluse lõpus toimetatakse pooltele kätte kohtuotsus.

Vahel tuleb edastada ka kohtuväliseid dokumente, näiteks notariaalselt tõestatud dokumente.

Kõigis liikmesriikides on eeskirjad, mille eesmärk on teatavaid kättetoimetamise vorminõudeid kehtestades tagada, et vastaspool dokumendid tõepoolest kätte saab.

Mõnedes riikides võtab kohus ise endale ülesande edastada dokumente. Teistes peavad sellega tegelema pooled.

Selliste dokumentide saatmise viisid võivad samuti olla liikmesriikides erinevad, näiteks mõnes riigis tuleb dokumendid isiklikult kätte anda ja teises võib need saata posti teel.

Erinevad ka vorminõuete järgimise kulud. Mõnel juhul võib neid kulusid katta menetlusabi vahenditest, mida saavad isikud, kellel endal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid menetluskulude katmiseks.

Liikmesriigi lipule klõpsates saate teavet dokumentide kättetoimetamise korra kohta selles riigis.

Kui dokumendid tuleb saata teise liikmesriiki, mille kodanik te ei ole, on kasulik teada, et asjaomane menetlus on sätestatud 2000. aastal vastuvõetud Euroopa määruses. See võib säästa teie aega. Lisateabe saamiseks klõpsake ikoonil „Ühenduse õigus”.

1965. aastal sõlmiti ka rahvusvaheline konventsioon, mis reguleerib Euroopa Liidu liikmesriikide ja konventsiooniga liitunud kolmandate riikide vahelisi suhteid. Lisateabe saamiseks klõpsake ikoonil „Rahvusvaheline õigus”.

Viimati muudetud: 04-11-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik