Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse

Seneste opdatering : 04-11-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Dette website lukker i december 2019. Indholdet ligger nu på den europæiske e-justiceportal.

Forkyndelse - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Fremsendelse af retsdokumenter er ikke bare et spørgsmål om at putte et brev i postkassen.

Hvis du indleder en retssag, kan du komme ud for at skulle fremsende forskellige dokumenter til den anden part i tvisten og selv at skulle modtage andre. Du vil komme til at skulle forkynde retsdokumenter, som det hedder i juridisk sprogbrug.

Stævningen er i princippet det første af disse dokumenter, nemlig det dokument hvorved den anden part gøres bekendt med indledningen af proceduren.

Der kan dog også være mange andre i løbet af retssagens forskellige faser, såsom appel, svarskrift, pålæg osv. Ved procedurens afslutning forkyndes også dommernes afgørelse for parterne.

Endvidere findes der forskellige udenretslige dokumenter, der også skal fremsendes, f.eks. dokumenter oprettet for notar.

Samtlige medlemsstater har regler, der kræver, at forkyndelsen opfylder visse formaliteter for at garantere, at dokumenterne faktisk er kommet parterne i hænde.

I en række lande er det retten, der tager sig af fremsendelsen af dokumenter, i andre skal du selv tage initiativ til det.

Selve fremsendelsesmåden kan også variere fra den ene medlemsstat til den anden, alt efter om der f.eks. er pligt til at aflevere dokumentet til selve personen, eller om det er tilladt at bruge postvæsenet.

Omkostningerne til disse formaliteter kan også variere meget. I visse tilfælde kan retshjælpen dække disse omkostninger for personer, som ikke har tilstrækkelige midler til at kunne betale procedureomkostningerne.

Ved at klikke på medlemsstaternes flag får du nyttige oplysninger om de pågældende landes regler for forkyndelse af dokumenter.

Hvis du skal fremsende dokumenter til en anden medlemsstat, end der hvor du bor, findes der en EU-forordning fra 2000, som fastlægger de procedurer, der kan anvendes for ikke at spilde for meget tid. Oplysninger herom findes ved at klikke på ikonen "fællesskabsret".

Der findes også en international konvention fra 1965, hvori det er fastlagt hvordan EU-medlemsstaterne og tredjelande, der er part i konventionen, skal forholde sig indbyrdes. Ved at klikke på ikonen "international ret" får du flere oplysninger herom.

TopTop

Seneste opdatering : 04-11-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige