Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Finska

Zadnja sprememba: 06-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj vročanje pomeni v praksi? Zakaj obstajajo za vročanje listin posebna pravila? 1.
2. Katere listine je treba dokazljivo vročiti? 2.
3. Kdo skrbi za vročanje listine? 3.
4. Kako se na splošno listina vroča? 4.
5. Kaj se zgodi v primeru, da listine prejemniku ne moremo osebno vročiti (na primer, če ga ni doma)? 5.
6. Izdeluje so o vročitvi pisni dokument? 6.
7. Kaj se zgodi, če prejemnik listine ne dobi ali pa če se je vročitev izvršila v nasprotju s predpisi? Je lahko vročitev kljub temu veljavna ali pa je potrebno listino ponovno vročiti? 7.
8. Ali se vročanje listin vrši za plačilo in koliko v tem primeru stane? 8.

 

1. Kaj vročanje pomeni v praksi? Zakaj obstajajo za vročanje listin posebna pravila?

Pod pojmom vročitev razumemo obvestilo, ki ga dobi določena oseba, pri čemer se upošteva oblika, ki jo določa zakon. Cilj predpisov, ki se tičejo vročanja, je zagotoviti, da se je vročitev pristojni osebi zanesljivo izvedla in da jo je mogoče preveriti.

2. Katere listine je treba dokazljivo vročiti?

To so predvsem listine v zvezi s sodnim postopkom, kot so pozivi in prošnje za izjave. Zahteva formalne vročitve se lahko poleg listin v zvezi s sodnim postopkom nanaša tudi druge listine, na primer oporoko.

3. Kdo skrbi za vročanje listine?

Za vročanje glede zadev v zvezi s sodnim postopkom je ponavadi pristojno sodišče. Sodišče lahko na prošnjo udeležene strani zaupa pristojnost za vročitev tej udeleženi strani v primeru, če sodišče prizna, da obstaja za to upravičen razlog.

V drugih primerih je za vročitev pristojna tista stranka, v katere interesu je vročitev.

4. Kako se na splošno listina vroča?

Kadar je v zadevi sodnega postopka za za vročitev pristojno sodišče, se vročitev najprej opravi po pošti. Pismo lahko pride bodisi s potrdilom o dostavi na pošto ali neposredno domov, pri čemer se mora v tem primeru potrdilo o prevzetju vrniti na sodišče. Vročanje druge listine v zvezi s pravnim postopkom razen poziva se lahko opravi tako, da se pošlje listina z navadnim pismom na naslov, ki ga je je udeležena stran predložila sodišču. Če je zelo verjetno, da se vročitev po pošti ne posreči, ali pa če je za vročanje pristojna udeležena stran, vročitev opravi sodni kurir.

Na vrh straniNa vrh strani

Vročanje ostalih listin razen listin v zvezi s sodnim postopkom opravi sodni kurir na prošnjo državnega organa ali civilne osebe.

5. Kaj se zgodi v primeru, da listine prejemniku ne moremo osebno vročiti (na primer, če ga ni doma)?

V civilnopravnih zadevah je možno poziv vročiti tako, da listine prevzame pooblaščena oseba. Če gre za vročanje druge listine kot poziva v času sodnega postopka in osebo, na katero je listina naslovljena, zastopa pravni zastopnik, je možno obvestilo dostaviti pravnemu zastopniku. Listina, v kateri je nekomu odrejena odgovornost osebno priti na sodišče oz. nekaj osebno izvršiti, pa mora biti vročena njemu samemu.

Če se oseba, katere prebivališče je na Finskem znano, vročitvi izogiba, lahko sodni kurir izvrši t.i. nadomestno vročitev. V tem primeru se listine predajo nekomu, ki spada v isto gospodinjstvo in je izpolnil starost 15 let, ali pa nekomu, ki je zaposlen v podjetju prejemnika, v primeru, da ima prejemnik obvestila podjetje. Če take osebe ni možno doseči, je možno listine predati policijskemu organu. Sodni kurir mora to po pošti sporočiti prejemniku.

Če se informacije o kraju prebivališča prejemnika obvestila ne ugotovijo, sodišče poskrbi za izvršitev obvestila z oglasom. V tem primeru se obvestilo objavi v uradnem listu in po presoji sodišča tudi v tisku. Poleg tega se listine obesijo na oglasno desko sodišča.

6. Izdeluje so o vročitvi pisni dokument?

Sodni kurir izda o vročitvi, ki jo je opravil, potrdilo. Potrdilo se izda tudi o vročitvi po pošti.

7. Kaj se zgodi, če prejemnik listine ne dobi ali pa če se je vročitev izvršila v nasprotju s predpisi? Je lahko vročitev kljub temu veljavna ali pa je potrebno listino ponovno vročiti?

Če se vročitev izvrši napačno in udeležena stran ne pride na sodišče oz. ne poda pisnega odgovora, ki je bil od nje pričakovan, se mora vročitev izvršiti ponovno. Nove vročitve pa ni potrebno izvršiti, če je napaka malenkostna.

Če udeležena stran izjavi, da je bila vročitev izvršena napačno, se mora obravnava zadeve preložiti, razen če zaradi malenkostnosti napake ni potrebno tega smatrati za odvečno.

8. Ali se vročanje listin vrši za plačilo in koliko v tem primeru stane?

Obvestilo, ki ga opravi sodni kurir, stane 25 evrov.

Pristojbina se ne pobira, kadar je za vročitev pristojno sodišče. Pristojbina se prav tako ne pobira v primeru, ko se vročitev opravi kot uradna pomoč tujemu državnemu organu. Zakon določa še nekatere druge izjeme od dolžnosti plačila pristojbine.

Nadaljnje informacije

 • Vročanje v tujino (ministrstvo za pravosodje) English - suomi - svenska

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo