comisia europeană > RJE > Notificarea actelor judiciare > Drept comunitar

Ultima actualizare: 30-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Notificarea actelor judiciare - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

O procedură practică, sigură şi rapidă pentru trimiterea actelor în Uniunea Europeană

Dacă sunteţi implicat în proceduri judiciare, va trebui să trimiteţi diferite acte celeilalte părţi a cauzei şi să primiţi la rândul dumneavoastră alte acte. Pentru a folosi termenul juridic specializat, va trebui să procedaţi la notificarea şi comunicarea actelor.

Nu de mult, dacă doreaţi să trimiteţi astfel de acte într-un stat membru altul decât cel în care aveţi reşedinţa, întâmpinaţi mai multe probleme, în special nevoia de a trece printr-un lanţ de intermediari. În 2000, Uniunea Europeană a adoptat un Regulament care stabileşte reguli procedurale ce simplifică trimiterea actelor dintr-un stat membru în altul. Acest regulament este aplicabil în mod direct pe întregul teritoriu al Uniunii, cu excepţia Danemarcei, care nu participă la acordurile de cooperare comunitară în domeniul judiciar.

Principalele obiective ale regulamentului sunt:

 • Evitarea întârzierilor provenite din transmiterea actelor prin mai mulţi intermediari. Pentru aceasta, se vor stabili relaţii mai directe între persoanele sau autorităţile responsabile de transmitere („agenţiile de transmitere”) şi „agenţiile de primire” însărcinate cu notificarea şi comunicarea actelor în statele membre în care îşi au reşedinţa părţile destinatare. În funcţie de statul membru, aceste „agenţii” pot fi instanţele, executorii judecătoreşti sau alte autorităţi.
 • Posibilitatea trimiterii actelor procedurale direct prin poştă destinatarului. Din motive de securitate, aproape toate statele membre solicită folosirea scrisorilor recomandate cu confirmare de primire.
 • Facilitarea demersurilor persoanelor şi autorităţilor implicate prin elaborarea unui formular standardizat şi a unui manual care să conţină lista agenţiilor de primire din fiecare stat membru.
 • Asigurarea primirii actelor, de către destinatar, în limba ţării sale sau într-o limbă pe care o înţelege.

Comisia Europeană a adoptat un Raport privind aplicarea Regulamentului (CE) 1348/2000 al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială. Acest raport a fost elaborat în conformitate cu articolul 24 din regulament.

Raportul se bazează pe informaţii provenite dintr-un Studiu English PDF File (PDF File 2.206 KB) şi furnizate de către statele membre şi de alte părţi interesate cu diferite ocazii, în special într-o şedinţa a Reţelei Judiciare Europene în materie civilă din decembrie 2002, într-o şedinţă publică din iulie 2003 şi într-o şedinţă a Comitetului consultativ privind notificarea şi comunicarea actelor din aprilie 2004.

SusSus

Raportul concluzionează că, de la intrarea sa în vigoare în 2001, punerea în aplicare a regulamentului a îmbunătăţit şi a accelerat, în general, transmiterea, notificarea şi comunicarea actelor între statele membre. Cu toate acestea, în perioada de tranziţie, care continuă în prezent, multe persoane implicate în aplicarea regulamentului, în special organele locale, încă nu au cunoştinţe suficiente în ceea ce priveşte regulamentul. Mai mult, aplicarea anumitor prevederi ale regulamentului încă nu este pe deplin satisfăcătoare. Trebuie avută în vedere adaptarea acestor prevederi pentru a ameliora şi a facilita şi mai mult aplicarea regulamentului.

Vezi şi Documentul de lucru al Comisiei English PDF File (PDF File 134.9 KB) 

Comisia Europeană a adoptat la data de 8 iulie 2005 o propunere de Regulament  al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială.

Scopul acestei propuneri este îmbunătăţirea şi accelerarea suplimentară a transmiterii, notificării şi comunicării actelor, simplificarea aplicării anumitor prevederi ale regulamentului şi ameliorarea securităţii juridice a solicitantului şi a destinatarului.

Principalele modificări propuse sunt:

 • Introducerea unei dispoziţii prin care notificarea şi comunicarea se efectuează, în orice circumstanţe, în decurs de o lună de la primirea actului de către agenţia de primire
 • Introducerea unui nou formular standardizat pentru a informa destinatarul în privinţa dreptului său de a refuza acceptarea unui act în termen de o săptămână de la notificare şi comunicare
 • Introducerea unei dispoziţii prin care costurile determinate de angajarea unui funcţionar judiciar sau a unei persoane competente conform legilor statului membru vizat trebuie să corespundă unei retribuţii fixe stabilite în avans de către statul membru respectiv, care respectă principiile de proporţionalitate şi nediscriminare
 • Introducerea unor condiţii uniforme privind notificarea şi comunicarea prin intermediul serviciilor poştale (scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o modalitate echivalentă)

Documente de referinţă

 • Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială
 • Manualul agenţiilor de primire
 • Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială
 • Studiu English PDF File (PDF File 2.206 KB) privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială
 • Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială

« Notificarea actelor judiciare - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit