Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 08-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö English

Praktikus, biztonságos és gyors iratkézbesítési eljárás az Európai Unión belül

Ha Ön bírósági eljárás részesévé válik, akkor különféle iratokat kell küldenie a jogvitában résztvevő másik félnek, illetve iratokat kap majd tőle. Jogi nyelven: iratokat kell kézbesítenie.

Nem olyan régen, ha ilyen iratot kívánt küldeni egy, nem az Ön lakóhelye szerinti tagállamba, számos problémába ütközött, mindenekelőtt abba, hogy közvetítők sorát kellett igénybe vennie. 2000-ben az Európai Unió elfogadott egy rendeletet, amely egyik tagállamból a másikba történő iratküldést megkönnyítő eljárási szabályokat tartalmaz. Ez a rendelet közvetlenül alkalmazandó az Unión belül, kivéve Dániát, amely nem vesz részt az igazságügyekben folytatott közösségi szintű együttműködésben.

A rendelet fő céljai a következők:

 • A több egymást követő közvetítőn keresztüli irattovábbításból adódó késedelem elkerülése. Ennek érdekében közvetlenebb kapcsolatokat alakít ki a továbbításért felelős személyek és hatóságok („áttevő intézmények”) és azok között az „átvevő intézmények” között, melyek feladata az iratok kézbesítése abban a tagállamban, ahol az átvevő fél lakóhelye vagy székhelye van. Tagállamtól függően ezek az „intézmények” lehetnek bíróságok, végrehajtók vagy más hatóságok.
 • Az eljárási iratok közvetlen postai úton történő megküldése a címzetthez. Biztonsági okokból szinte minden tagállam megköveteli a tértivevényes ajánlott levél használatát.
 • Egy formanyomtatvány kidolgozása a magánszemélyek és a hatóságok feladatának megkönnyítésére és egy kézikönyv megalkotása, amely felsorolja az egyes tagállamok átvevő intézményeit.
 • Annak biztosítása, hogy az iratok címzettjei azokat saját országuk nyelvén vagy egy olyan nyelven kapják meg, amelyet értenek.

Az Európai Bizottság elfogadott egy jelentést a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról. A jelentés a rendelet 24. cikkével összhangban készült el.

A jelentés egy tanulmány English PDF File (PDF File 2.206 KB) által nyújtott, valamint a tagállamok és más érintett felek által különféle alkalmak - különösen az Európai Igazságügyi Hálózat polgári ügyekről tartott 2002. decemberi ülése, egy 2003. júliusi közmeghallgatás és a tanácsadó bizottság iratkézbesítésről tartott 2004. áprilisi ülése - kapcsán nyújtott információkon alapszik.

Lap tetejeLap teteje

A jelentés megállapítja, hogy a rendelet alkalmazása 2001. évi hatálybalépése óta általában javult, és meggyorsította a tagállamok közötti irattovábbítást, illetve kézbesítést. Mindamellett a bevezetés időszakában, amely jelenleg is folyamatban van, több, a rendelet alkalmazásában érintett személy − különösen a helyi szervek − még mindig nem rendelkezik kellő ismerettel a rendeletről. A rendelet bizonyos rendelkezéseinek alkalmazása továbbá nem teljesen kielégítő. E rendelkezések kiigazítását a rendelet alkalmazásának további javítása és megkönnyítése érdekében át kell gondolni.

Lásd még: bizottsági személyzeti munkadokumentum English PDF File (PDF File 139.4 KB)

Az Európai Bizottság 2005. július 8-án a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK 2000. május 29-i tanácsi rendelet módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el.

E javaslat célja az irattovábbítás és -kézbesítés javítása és gyorsítása, a rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának egyszerűsítése, valamint a jogbiztonság javítása a kérelmező és a címzett számára egyaránt.

A javasolt fő módosítások a következők:

 • Azon szabály bevezetése, miszerint a kézbesítésnek az átvevő intézmény által történt kézhezvételt követő egy hónapon belül minden esetben meg kell történnie.
 • Új formanyomtatvány bevezetése, amely tájékoztatja a címzettet arról, hogy a kézbesítéstől számított egy héten belül joga van az irat átvételének megtagadására.
 • Azon szabály bevezetése, miszerint az adott tagállamban működő bírósági szakember vagy az adott tagállam jogában jártas személy igénybevétele kapcsán keletkezett költségeknek meg kell egyezniük az e tagállam által az arányosság és a megkülönböztetés tilalma alapelve szerint előre meghatározott átalánydíjjal.
 • Egységes feltételek bevezetése a postai úton (ajánlott, tértivevényes levél útján vagy ennek megfelelő módon) történő kézbesítésre.

Hivatkozott dokumentumok

 • A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet
 • Az átvevő intézmények kézikönyve
 • A Bizottság jelentése a Tanács, az Európai Parlament, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság felé a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról
 • Tanulmány English PDF File (PDF File 2.206 KB) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000 tanácsi rendelet alkalmazásáról
 • Európai bizottsági és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK 2000. május 29-i tanácsi rendelet módosításáról

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 08-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság