Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Dānija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-04-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Dānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kādēļ pastāv īpaši noteikumi par “dokumentu izsniegšanu”? 1.
2. Kādi dokumenti jāizsniedz oficiāli? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu? 3.
4. Kā praksē parasti notiek dokumenta izsniegšana? 4.
5. Vai pastāv alternatīvi dokumentu izsniegšanas veidi? 5.
6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ticis saņemts/izsniegts? 6.
7. Kas notiek, ja adresāts nesaņem dokumentu vai ja izsniegšana ir veikta nepareizi? Vai dokumenta izsniegšanu tomēr var uzskatīt par spēkā esošu vai arī tā jāveic no jauna? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta izsniegšanu un, ja ir, tad cik? 8.

 

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kādēļ pastāv īpaši noteikumi par “dokumentu izsniegšanu”?

Dokumentu izsniegšana praktiski nozīmē, ka dokuments tiek nosūtīts vai piegādāts personai, kurai tas paredzēts, un tiek nodrošināts pierādījums, ka adresāts ir saņēmis dokumentu vai ka izsniegšanas tiesiskās normas ir ievērotas. Iemesls noteikumiem par dokumentu izsniegšanu ir tiesu labā garantēt, ka dokuments ir sasniedzis adresātu. Galvenie dokumentu izsniegšanas noteikumi atrodami Tiesas administrācijas aktā.

2. Kādi dokumenti jāizsniedz oficiāli?

Civillietās ir jāizsniedz visi procesuāla satura paziņojumi, ja vien Tiesas administrācijas aktā nav noteikts citādi. Jo īpaši tiesas pavēstes jāizsniedz atbildētājiem. Izsniegšanas mērķis ir nodrošināt atbildētājam iespēju iepazīties ar prasītāja prasību un tās pamatojumu.

Papildus tam dokumenti tiek izsniegti tikai noteiktos gadījumos likumā noteiktajā kārtībā. Piemēram, kreditora prasība par debitora bankrota pieteikumu jāizsniedz debitoram.

Civillietu spriedumi un lēmumi netiek izsniegti. Ja kāda no pusēm nav klāt sprieduma vai lēmuma pasludināšanas brīdī, šai pusei tiek nosūtīta tiesas lēmuma kopija.

3. Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu?

Par procesuāla satura paziņojumu izsniegšanu ir atbildīgas tiesas.

4. Kā praksē parasti notiek dokumenta izsniegšana?

To, kā jāizsniedz dokuments, nosaka tā tiesa, kas izskata lietu. Izsniegšanu var veikt trīs dažādos veidos: izsniegšana vēstulē, izsniegšana pa pastu vai izsniegšana ar tiesu izpildītāju. Izsniedzot dokumentu vēstulē, divi identiski eksemplāri tiek nosūtīti vai piegādāti attiecīgajai pusei, kurai tajā pašā brīdī jāapstiprina viena dublikāta saņemšana un jānosūta tas atpakaļ tiesai. Izmantojot pastu, dokuments tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē, savukārt tiesu izpildītāja gadījumā dokumentu adresātam nogādā tiesu izpildītājs. Ja adresāts nav uz vietas, dokumentu atkarībā no apstākļiem var izsniegt personām, kas pieder pie adresāta saimes, viņa darba devējam vai darbiniekam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Vai pastāv alternatīvi dokumentu izsniegšanas veidi?

Turklāt dokumentu noteiktos apstākļos var izsniegt ne tikai, izmantojot vēstuli, pastu vai tiesu izpildītāju, bet arī, ievietojot paziņojumu Oficiālajā vēstnesī.

Šādu dokumentu izsniegšanas veidu var izmantot, ja adresātam Dānijā nav konstatēta pastāvīga dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai darba vieta. Dokumentus var izsniegt ar Oficiālā vēstneša starpniecību arī tad, ja adresāts dzīvo ārvalstīs un atbildīgās ārvalstu iestādes atsakās vai nespēj izpildīt prasību par dokumentu izsniegšanu.

6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ticis saņemts/izsniegts?

Izsniegšanas pa pastu gadījumā tiek izsniegta kvīts, kurā norādīts, ka adresāts apstiprina dokumenta saņemšanu. Tiesu izpildītāja gadījumā tiesu izpildītājs sastāda dokumentu kā pierādījumu tam, ka dokuments ir izsniegts adresātam. Vēstules gadījumā dokumenta saņemšanas pierādījums ir dokumenta dublikāts, ko adresāts paraksta un nosūta atpakaļ tiesai.

7. Kas notiek, ja adresāts nesaņem dokumentu vai ja izsniegšana ir veikta nepareizi? Vai dokumenta izsniegšanu tomēr var uzskatīt par spēkā esošu vai arī tā jāveic no jauna?

Ja tiesa saistībā ar lietas izskatīšanu konstatē, ka pavēste nav izsniegta pareizajai personai vai izsniegšana veikta nepareizi, aizmugurisks spriedums nevar tikt pasludināts, ja atbildētājs nesaka aizstāvības runu vai neierodas tiesas sēdē. Šādā gadījumā lieta vai nu jāatliek, lai pavēsti varētu izsniegt pareizi, vai jānoraida.

Ja izsniedzamais dokuments ir nonācis adresāta rokās, izsniegšana uzskatāma par notikušu, pat ja tā nav veikta saskaņā ar Tiesu administrācijas akta noteikumiem par dokumentu izsniegšanu.

8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta izsniegšanu un, ja ir, tad cik?

Civillietās tiesas nodeva ir jāmaksā, iesniedzot lietu tiesā. Šīs nodevas apmērs parasti tiek aprēķināts, pamatojoties uz lietas vērtību. Par dokumentu izsniegšanu atsevišķa maksa netiek piemērota.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Dānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-04-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste